Poezja i bajka słowem i pędzlem malowana

1393

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem ogłasza VIII Edycję Konkursu Plastycznego pod patronatem Wójta Gminy Zamość “POEZJA I BAJKA SŁOWEM i PĘDZLEM MALOWANA”

Regulamin Konkursu Plastycznego:

I etap gminny:

 1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny.
 2. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjalnej Gminy Zamość.
 3. Uczestnik konkursu plastycznego powinien złożyć pracę obrazującą tekst pani Marii Duławskiej lub innych polskich autorów. Dodatkowo do pracy należy dołączyć tekst utworu oraz swoje dane personalne (imię, nazwisko, klasa, szkoła, telefon kontaktowy) a także imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.
 4. Ilość prac plastycznych jest nieograniczona, a technika wykonania dowolna.
 5. Prace należy złożyć do 29.04.2016 r. do Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem, Mokre 116; 22-400 Zamość, tel. i fax. 84 6166564, e-mail – biblioteka.mokre@nullbpgz.pl
 6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursie plastycznym odbędzie się 16.05.2016 r. (środa ) o godz. 10:00 w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem. (w przypadku zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu osoby zainteresowane zostaną poinformowane indywidulanie).
 7. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Dyrektora Biblioteki. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą do II etapu.
 8. Wymagane jest: oświadczenie rodzica lub opiekuna, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych i prasie przez organizatorów konkursu
 9. Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem tel. 84 61-66-564 Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem w godz. 10:00 – 16:00

II etap ogólnopolski:
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie

 1. Prace nagrodzone i wyróżnione w I etapie, czyli w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem zostaną przesłane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie.
 2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród za konkurs plastyczny z II etapu odbędzie się w maju 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie.
Pobiez zgodę na wykorzystanie wizerunku

Serdecznie zapraszamy
Elżbieta Stankiewicz Dyrektor Biblioteki