Parę miesięcy temu został wysłany do Pana @ od młodzieży z sołectwa w Lipsku Polesiu na temat otworzenia siłowni wiejskiej…

873

Witam. Parę miesięcy temu został wysłany do Pana @ od młodzieży z sołectwa w Lipsku Polesiu na temat otworzenia siłowni wiejskiej. Czy coś w tym celu zostało zrealizowane?
p.s lampa drogowa przy drodze wojewódzkiej na odcinku Zamość-Krasnobród, a dokładniej w Lipsku Polesiu jest uszkodzona to samo tyczy się lampy znajdującej się na terenie zamkniętej szkoły podstawowej blisko drogi gminnej. Pozdrawiam.

Witam i dziękuje za kontakt e-mail.
Odpisywałem na e-mail w tej sprawie 12 maja 214 roku. Co zrobiłem od tego okresu?
W obecnych realiach finansowych Polski i Gminy Zamość niemożliwe wręcz są szybkie i proste działania w zakresie organizacji tego typu przedsięwzięć. Konkurują one z decyzjami o budowie dróg, oświetleń ulicznych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, itd. Także w Lipsku Polesiu. Konkretnie – przygotowujemy projekt zagospodarowania obiektu byłej szkoły podstawowej w Lipsku Polesiu na cele związane z turystyką. W ramach tego projektu chcemy zrealizować między innymi „zewnętrzną siłownię”. Analizujemy możliwość pozyskania na realizację tego celu pieniędzy unijnych. Kiedy więcej informacji?. Trudno obiecać coś konkretnego. Programy „unijne” jeszcze nie ruszyły (konkursy), więc nie znamy ich szczegółów. Techniczna realizacja pomysłu raczej nie będzie dotyczyła 2016 roku.
W e-mailu jest mowa o Młodzieży z Sołectwa Lipsko Polesie. Szkoda, że Młodzieży tej nie było na zebraniu wiejskim, jakie miało miejsce w dniu 17 września 2015r. W jego trakcie Mieszkańcy podejmowali decyzje o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Można było zgłosić i głosować budowę „zewnętrznej siłowni”. Mieszkańcy wybierali też najważniejsze zadanie Sołectwa do realizacji w 2016 roku. Nie było Młodzieży. Nikt nie zgłosił potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia. Demokracja samorządowa to także aktywność, przynajmniej w skali lokalnej społeczności miejsca zamieszkania.
Zachęcam do aktywnego włączenia się w życie lokalnej i gminnej społeczności. Mamy w Lipsku Polesiu wspomniany powyżej obiekt szkolny. Można go szybko zagospodarować także dla potrzeb Lokalnej Społeczności, w tym Młodzieży. Można tam urządzić „mini siłownię”. Nie zrobi tego jednak sam Wójt i Administracja. Potrzebne jest zorganizowane działanie grupy Osób. Jestem otwarty na współpracę, czekam na konkretne propozycje.

Dziękuję za sygnały dotyczące oświetlenia.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
17.10.2015 r.