Mam problem z sąsiadami, którzy od wielu lat, miesięcy nie wyciągają tzw szamba…

1224

Witam! Mam problem z sąsiadami, którzy od wielu lat, miesięcy nie wyciągają tzw szamba gdzie ja co 2 m-ce muszę wybierać 15 m3. Jak nakłonić takich ludzi? Proszę o pomoc gdyż od jakiegoś czasu mamy problem z wodą w studni (po umyciu na ciele pojawiają się uczulenia). Czekam na pilną odpowiedź. Płoskie.

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej. Gospodarka ściekowa jest problemem nie tylko Gminy Zamość. Niestety w najbliższej perspektywie czasowej nie będzie znaczącej poprawy w tym zakresie. Powody są dwa – brak pieniędzy na budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i niski poziom edukacji w zakresie ochrony środowiska, w którym żyjemy.Wójt Gminy ma obowiązek kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie usuwania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. W praktyce obowiązek ten jest realizowany wybiórczo. Dlaczego? Prawie 5 tys. zabudowanych nieruchomości, biurokratyczne procedury administracyjne, mało skuteczny system kar.Mogę obiecać, że przygotujemy i wdrożymy program edukacyjny w tym zakresie. Myślę także o realizacji dużego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Więcej o tym będzie w BIULETYNIE SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ pod koniec listopada. Co można zrobić w konkretnym przypadku? Proponuję zadzwonić do Urzędu lub napisać pismo – podanie swoich danych osobowych niekonieczne. Trzeba tylko podać nr posesji i nazwę miejscowości, której dotyczy skarga. Wówczas sprawdzimy i rozliczymy.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński