Kilka tygodni temu zauważyłem, że koryto rzeki Łabuńki na wysokości Białobrzeg zostało pogłębione…

803

Szanowny Panie Wójcie, mam krótkie pytanie dotyczące miejscowości Białobrzegi. Kilka tygodni temu zauważyłem, że koryto rzeki Łabuńki na wysokości Białobrzeg zostało pogłębione, jak sądzę, z inicjatywy i na zlecenie Urzędu Gminy. Czynności te były w moim odczuciu pożyteczne i wręcz konieczne. Dobrze więc się stało, ponieważ z dna rzeki wydobyto wraz z zalegającym szlamem sterty butelek, puszek i innych śmieci. Natomiast zastanawia mnie, kiedy zostaną owe znaleziska usunięte, ponieważ obecnie zostały one wraz z wydobytym szlamem porzucone wzdłuż brzegu i pomału zarastają trawą. Mam wrażenie, że to przedsięwzięcie, jak najbardziej słuszne i pożyteczne, nie zostało zrealizowane do końca. Martwi mnie, że po wycięciu alei wspaniałych, blisko stuletnich drzew, biegnącej przez całą wieś, jest to kolejny etap oszpecania tej spokojnej i niczym nie wyróżniającej się miejscowości. Pozostaję z szacunkiem i pozdrawiam.

Witam i dziękuję za kontakt.
Regulacja koryta rzeki Łabuńki nie jest zadaniem własnym Gminy Zamość lecz samorządu Województwa Lubelskiego. W praktyce zadanie realizuje Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, jednostka budżetowa Samorządu Województwa.
Rozumie Pana wzburzenie, ale Wójt Gminy Zamość nie jest w stanie sprzątać po wszystkich. Zasygnalizuję problem w piśmie skierowanym do wymienionej powyżej Instytucji.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński