Kiedy rozpocznie się budowa chodnika na początku Płoskiego?

1339

Kiedy rozpocznie się budowa chodnika na początku Płoskiego?

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej Gminy Zamość i skierowane do mnie pytanie.Zadanie inwestycyjne „budowa chodnika przy drodze krajowej nr 74 w m. Płoskie – do granicy Miasta” przez budżet Gminy przewija się od 2007 roku.Problem polega na tym, że warunki na budowę chodnika wydaje Zarządca drogi krajowej – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie (GDDKiA). 30 marca 2007 roku otrzymaliśmy takie warunki i 25 lipca 2007 r. zawarłem pierwszą umowę na wykonanie projektu technicznego budowy chodnika. Niestety Projektant nie był w stanie doprowadzić do uzgodnienia stanowisk GDDKiA oraz Właścicieli nieruchomości, na których ma być budowany chodnik. Taki stan „niemocy” trwał do lipca ubiegłego roku. Wówczas otrzymaliśmy sygnał z GDDKiA, że zmieniają swoje warunki – przyjmują te, które stawiał jeden z Właścicieli nieruchomości.Wykonaliśmy ponownie mapę do celów projektowych i zawarłem drugą umowę na projektowanie. W/g stanu na dzień dzisiejszy mamy uzgodniony z GDDKiA projekt budowy chodnika i projekt przebudowy sieci telefonicznej, kolidującej z projektem. Na przełomie sierpnia i września geodeta pokaże w terenie projektowany przebieg chodnika. Jeśli Właściciele nieruchomości nie będą zgłaszać sprzeciwów wystąpimy o pozwolenie na budowę i przystąpimy do podziałów nieruchomości w celu ich wykupu.Jeśli nie będzie przeszkód ze strony Właścicieli nieruchomości na wiosnę przyszłego roku będziemy gotowi do budowy chodnika. Taki zapis figuruje w przyjętym przez Radę Gminy Budżecie 2011 roku – przedsięwzięcia lat 2011-2013.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński