Jako mieszkanka miejscowości Mokre mam pytanie związane z bazarem, odbywającym się co niedziela na lotnisku…

1465

Witam Pana Wójta! Jako mieszkanka miejscowości Mokre mam pytanie związane z bazarem, odbywającym się co niedziela na lotnisku. Czy są podejmowane jakiekolwiek działania aby wreszcie giełda została zamknięta? Nie wiem czy przejeżdżał Pan kiedyś przez naszą miejscowość w niedzielę. Serdecznie zapraszam ale i z serca odradzam. Tego nie da się opisać. Wyjazd z domu lub powrót, trwa około godziny i nie ze względu na odległość od miasta, ale ze względu na gigantyczne korki. Czemu nikt się tym nie zajmie, tylko słyszy się słowa „że giełda wymknęła się władzom spod kontroli”. Działki w Mokrem są przeznaczone na zabudowę domów jednorodzinnych, a nie na uciążliwe, niedzielne nielegalne parkingi, dodatkowo utrudniając „niedzielny wypoczynek mieszkańców”.Na obwodnicę jest nanoszone błoto z parkingu znajdującego się na giełdzie, nikt się nie zastanawia, że stanowi to niebezpieczeństwo na drodze, przecież tego błota nikt nie sprząta po trwającej giełdzie. Oby nigdy nie doszło do żadnego wypadku, bo kto za to poniesie winę? Na dodatek cała ulica Łanowa i inne pobliskie uliczki są zakorkowane parkującymi tam samochodami, oczywiście wbrew stojącym znakom z zakazem parkowania. Po dwóch stronach ulicy stoją samochody, można przejechać tylko środkiem jezdni, nie ma mowy o wyminięciu się dwóch samochodów.Nie rozumiem też, że nikogo nie razi handel zwierzętami w słońcu, które w bagażnikach samochodów siedzą przez kilka godzin przy 30 stopniowym upale. Na dodatek klienci prywatnych parkingów, mieszczących się na posesjach i pobliskich polach, często załatwiają potrzeby fizjologiczne pod płotami pobliskich posesji, nie wspomnę, że parkingi te są nielegalne, prowadzone bez żadnych zezwoleń budowlanych, ani zgody Gminy, (sprawdziłam to osobiście), podatków też właściciele tych parkingów nie płacą.Z tego co słyszałam, mieszkańcy Mokrego zwracali się do Pana Wójta o interwencję w związku z uciążliwą giełdą, ale jak widać pozostało to bez żadnego echa. Mam nadzieję, że Pan zainteresuje się problemem i pomoże nam wreszcie żyć w niedzielę spokojnie – przecież należy nam się „niedzielny odpoczynek”.

Z poważaniem
Mieszkanka Mokrego

Dziękuję za pytanie. Poruszyła Pani poważny problem. Wiem jak wygląda niedziela przy „lotnisku w Mokrem”. Osobiście na giełdzie byłem dwa razy, ale niemiłych doświadczeń jako kierowca mam znacznie więcej. Najwięcej natomiast „pamiątek” związanych z giełdą mam w kontaktach z Mieszkańcami. Niestety nie jestem osobą, która może skutecznie wpłynąć na poprawę sytuacji lub likwidację giełdy. Mogę działać tylko w zgodnie z obowiązujacym w Polsce prawem i w granicach prawa. Nieraz spotykam się ze stwierdzeniem, że przecież jestem Gospodarzem Gminy. To nic nie zmienia. Każde moje działanie nie oparte na kompetencjach i prawie byłoby nieskuteczne i naraziło mnie na prawne konsekwencje.Giełda zlokalizowana jest na części działek obrębu geodezyjnego Mokre: nr ew. 1271 o pow. 29,11 ha, nr ew. 1272 o pow.33,01 ha, nr ew.1274 o pow.15,61 ha. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów właścicielem przedmiotowych nieruchomości jest Skarb Państwa, w którego imieniu nieruchomością zarządza Starosta Zamojski. Użytkownikiem działki nr ew.1271 i1274 na podstawie umowy użyczenia zawartej ze Starostą Zamojskim jest Aeroklub Ziemi Zamojskiej, Lotnisko Mokre 115, 22-400 Zamość. Umowa zawarta została od dnia 23 stycznia 2007 r. do 22 stycznia 2012 r. Od zarządzającego terenem – Starosty Zamojskiego, zależy czy umowa będzie zawarta na dalszy okres. W tym zakresie mogę tylko przekazać Panu Staroście swoje i Mieszkańców uwagi. Czyniłem to już wielokrotnie i uczynię po raz kolejny.Giełdę w Mokrem prowadzi Aeroklub Ziemi Zamojskiej, który jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000062988). Z wpisów rejestrowych wynika, że Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz, że organem sprawującym nadzór nad działalnością podmiotu jest Prezydent Miasta Zamość. Wpis dotyczący nadzoru może być nieaktualny, gdyż Stowarzyszenie zmieniło swoją siedzibę – Mokre 115. Nadzór nad stowarzyszeniami prawnie przypisany jest Starostom, ale tylko w zakresie prowadzenia działalności zgodnie ze zgłoszeniem rejestrowym. W tym zakresie wystąpię z zapytaniem do Prezydenta Zamościa i Starosty Zamojskiego – w naszym przypadku mamy dwa powiaty. Prowadzące działalność gospodarczą Stowarzyszenie odpowiada za organizację i prowadzenie giełdy.W sprawie handlu zwierzętami na giełdzie zwracałem się jesienią ubiegłego roku do Powiatowego lekarza Weterynarii. Także w sprawie kontroli ruchomych punktów handlu artykułami żywnościowymi występowałem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu. Wiem, że były kontrole. Na tym moje możliwości działania w tym zakresie się kończą. Napisze kolejne pismo w którym zasygnalizuję problem.Przylegająca do ” lotniska ” droga jest powiatową. Wójt Gminy nie jest więc jej zarządcą, jest nim Powiat Zamojski. Znaki zakazu są ustawione, ale tylko Policja jest uprawniona do karania za zachowanie niezgodne z tym co na nich jest. Występowałem w tej sprawie z pismami kierowanymi do Komendanta Miejskiego Policji. Uczynię to ponownie. W tym zakresie nic więcej prawnie nie mogę uczynić.W Pani wystąpieniu poruszany jest problem prywatnych, nielegalnych parkingów. To nowy problem, dotychczas mi nie sygnalizowany. Sprawdzę jaka w tym przypadku jest rola Wójta lub innej Instytucji, i podejmę stosowane działania jeśli będą prawnie możliwe.Pozostaje nam problem śmieci i parkowania na gminnych drogach publicznych i drogach osiedlowych. To zakres kompetencji Wójta Gminy wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wielokrotnie występowałem na piśmie do Zarządu Aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Efekty niewielkie – zwiększana ilość przewoźnych punktów sanitarnych, oraz ustawienie kratownic powstrzymujących rozwiewanie papierów, reklamówek plastikowych, opakowań. Problem jednak nadal istnieje. Mandaty za zaśmiecanie ternu może wystawiać tylko Policja, może też wystąpić z wnioskiem do Sądu o ukaranie, np. Aeroklubu. Występowałem w tej sprawie do Komendanta Miejskiego Policji. Podobnie z parkowaniem pojazdów na drogach, którymi zarządza Wójt. Znaki zakazu są ustawione, ale kto ma wystawiać mandaty? Widocznie Policja nie chce. W tych sprawach ponownie wystąpię do Komendanta Miejskiego Policji. Niestety nie mamy Straży Gminnej. Myślę o jej powołaniu, być może od wiosny przyszłego roku. Tylko w taki sposób będę mógł skuteczniej wpływać na to co dzieje się w zakresie utrzymania porządku na giełdzie i w całej Gminie.W sprawach będących wprost w mojej kompetencji podejmę ponowne działania.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński