Jak duży powinien być pojemnik czarny na śmieci dla 4 osób?

10695

Dzień dobry. Chciałabym zapytać o śmieci. Jak duży powinien być pojemnik czarny na śmieci dla 4 osób? Czy mogę dostać duży pojemnik od gminy?

Witam, dziękując za korespondencję. Przyjęta przez Parlament ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa, że wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne to obowiązek Właściciela posesji. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość stanowi, że minimalna pojemność pojemnika na odpady komunalne powinna wynosić dla rodzin: 1) do 4 osób – 120 litrów, 2) od 4 do 8 osób – 240 litrów 3) powyżej 8 osób – o pojemności przypadającej na jednego mieszkańca nie mniejszej niż 30 litrów. Od 01 lipca w zamian za wnoszoną opłatę Gmina ma obowiązek odebrać z nieruchomości każdą ilość odpadów komunalnych. Tak brzmi prawo, jak w praktyce?. Dla mnie pojemność pojemnika nie jest najważniejsza. Mamy większe problemy związane z nową ustawą „śmieciową”. Ważne, aby posesja była wyposażona w pojemnik. Jeśli w danym miesiącu będzie za mała jego pojemność można kupić czarne worki na śmieci. Można też oczywiście zgłosić się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. w Zamościu (PGK) i zawrzeć umowę dzierżawy na większy pojemnik. Jeśli dotychczas posesja nie jest wyposażona w pojemnik trzeba to zgłosić do PGK lub do Urzędu Gminy tel. (84) 639 2959 wew. 29.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński