Dzień Babci i Dziadka w Sitańcu

1571

W dniu 24 stycznia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbył się „Dzień Babci i Dziadka”. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Joanna Bekier – sołtys sołectwa Sitaniec. Jako pierwsze zaprezentowały się dzieci z klasy IIa i IIb z Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu. Najmłodsi, przygotowani przez Mirosławę Rycak oraz Danutę Tobiszewską, przedstawili wiele wesołych piosenek, wierszy i rymowanek dotyczących babci i dziadka. Dzieci składały życzenia i wręczały zebranym gościom czerwone serduszka. Swoją twórczość artystyczną zaprezentowali Krystyna Sikorska oraz Henryk Łukaszczuk – Radny Rady Gminy Zamość. Ich wiersze w sposób humorystyczny opowiadały o naszych świętujących seniorach. Następnie swoje umiejętności muzyczne prezentowały Julia Niańko oraz Zuzanna Jarocka, które wykonały kilka utworów muzycznych grając na keyboardzie. Przed zebranymi wystąpiła jeszcze grupa teatralna „Bez Maski” z Mokrego. Panie zaprezentowały bajkę pt.: „Czerwony Kapturek- czyli metoda na wnuczka”. Aby zakończyć spotkanie w miłej i świątecznej atmosferze, w popisie gry na akordeonie wystąpił Bartłomiej Zacharczuk. Życzenia wszystkim zebranym złożył Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość. W spotkaniu udział wzięli także: Konrad Dziuba inspektor ds. służb komunalnych i społecznych Urzędu Gminy Zamość, Jerzy Bondyra członek Zarządu Powiatu Zamojskiego, Elżbieta Stankiewicz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem oraz Jacek Szuba dyrektor Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu.
Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtysi i Rady Sołeckie Sołectw: Sitaniec, Sitaniec Kolonia oraz Sitaniec Wolica, Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu i Sitańcu Wolicy, Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem- Filia w Sitańcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Sitańcu, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Wójtowicz