Doszły nas informacje o budowie biogazowni w miejscowości Białobrzegi…

951

Doszły nas informacje o budowie biogazowni w miejscowości Białobrzegi. Ponoć jest już lokalizacja i informacje dla sąsiadów. Kilka lat temu miało być składowisko odpadów chemicznych. Jeden smród goni drugi smród. 25.09.2012 r. Pozdrawiam

Biogazownia? W Białobrzegach? Czy to żart czy może inwestycja dla potrzeb mieszkanców naszej wsi? No cóż wieś się rozwija,niedawno było tu ściernisko… będzie składowisko. Pozdrawiam!

Witam i dziękuję za e-maile.
Gmina Zamość nie ma zamiaru budować biogazowni w Białobrzegach, ani też w innym Sołectwie Gminy.
Wspomniana w e-mailu sprawa dotyczy indywidualnego (prywatnego) wniosku właściciela nieruchomości położonej w Białobrzegach. Wniosek o wydanie warunków zabudowy – na podstawie art. 52 ust.1 i 2 oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 80 poz. 717) – złożony został do Wójta Gminy w dniu 25 lipca 2012r. Dotyczy on „ biogazowni rolniczej o mocy 0,5 MW produkującej energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem z procesie beztlenowej fermentacji masy roślinnej”. Polskie regulacje prawne ustanowione przez Parlament (Sejm i Senat) nakazują Wójtowi w takiej sytuacji wszcząć postępowanie administracyjne, pozyskać od urbanisty (nie będącego pracownikiem Urzędu Gminy) projekt właściwej decyzji, przesłanie projektu tej decyzji do uzgodnienia właściwym organom, wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Decyzja o warunkach zabudowy nie upoważnia jeszcze do prowadzenia robót budowlanych. Inwestor musi jeszcze opracować projekt budowlany planowanego zamierzenia oraz uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Zamojskiego.
W każdym etapie postępowania związanego z wydaniem decyzji biorą udział strony postepowania, którym służy między innymi prawo wniesienia odwołania od decyzji. Niestety, polskie prawo w przypadku takich wniosków (indywidulanych) nie przewiduje „konsultacji społecznych”.
W przypadku wspomnianego powyżej wniosku wszczęto postępowanie i powiadomiono o tym strony – czterech właścicieli sąsiednich nieruchomości. Skutecznie utrudniać wydawanie decyzji mogą tylko te Osoby. Polscy Posłowie i Senatorowie nie dali takich praw Mieszkańcom. Wójt Gminy związany jest obowiązkiem działania na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo.
Postępowanie jest dopiero wszczęte. Działaniami nie mającymi prawnego oparcia niczego nie zmienimy. Proszę o cierpliwość. Więcej o tej sprawie powiem na zebraniu Mieszkańców Białobrzeg, które będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę – 30 września 2012r. o godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej. ZAPRASZAM!

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński