Czy i kiedy będzie podłączony gaz w miejscowości Zawada?

926

Witam serdecznie. W związku z planowanym zamieszkaniem w Zawadzie, moje pytanie brzmi: Czy i kiedy będzie podłączony gaz w miejscowości Zawada, lokalizacja nowe domy niedaleko szkoły? Z poważaniem z Bielska Białej.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Budowa sieci gazowych nie jest zadaniem własnym Gminy. Zadania z tego zakresu nie można więc finansować ze środków publicznych budżetu gminnego. Realizuje je właściciel sieci gazowych – Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie – Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu. Informacje jakie posiadam w tam zakresie mówią o tym że powyższy Inwestor zamierza wykonać sieć gazową na odcinku od miejscowości Płoskie do osiedla mieszkaniowego w m. Zawada (przy Szkole) w okresie IV kwartał 2012 r. / I kwartał 2013 r. Obecnie Karpacka Spółka Gazownictwa przygotowuje dokumenty przetargowe zadania. W następnych latach będzie możliwa rozbudowa sieci gazowej przez w/w Inwestora po otrzymaniu stosownych wniosków zainteresowanych Mieszkańców.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński