Konsultacje społeczne projektów (termomodernizacja budynków)

1306

Konsultacje społeczne projektów pod nazwą:
1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość –
ZS Wysokie, ZS Sitaniec”
2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość –
SP Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko, SP Borowina Sitaniecka”

Gmina Zamość w ramach realizacji działań zawartych w PGN planuje zrealizować projekty w zakresie głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – ZS Wysokie, ZS Sitaniec” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – SP Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko, SP Borowina Sitaniecka”.

Projekty zakładają wykonanie głębokiej termomodernizacji obiektów szkolnych:
1. Zespołu Szkół w Wysokiem oraz Zespołu Szkół w Sitańcu,
2. Szkoły Podstawowej w Mokrem, Szkoły Podstawowej w Pniówku, Szkoły Podstawowej w Lipsku, SP Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej.

W ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Wysokiem przewidziane są następujące roboty:

 • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji,
 • docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową,
 • docieplenie stropu nad salą gimnastyczną i łącznikami oraz szkołą wraz z częściowym
 • ociepleniem dachu szkoły w miejscu poddasza użytkowego,
 • oczyszczenie ściany porażonej korozją biologiczną,
 • częściowe zamurowanie otworu,
 • wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami,
 • wymiana pokrycia daszku z płyt PVC,
 • remont elementów stalowych (podkonstrukcje daszków, kraty okiennej, elementów
 • skrzynek),
 • remont schodów zewnętrznych,
 • ponowne ułożenie opaski wokół budynku,
 • montaż nowych poręczy przy schodach,
 • remont koszy podokiennych,
 • remont czapek i kominów,
 • wymiana instalacji c.o.,
 • montaż instalacji solarnej,
 • wymiana instalacji odgromowej,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej do 40 kW,
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • wymiana rozdzielni głównej zasilającej.

Adres inwestycji: Wysokie 133, 22-400 Zamość, działka ewidencyjna nr 54, obręb nr 28 Wysokie.

W ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Wysokiem przewidziane są następujące roboty:

 • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji,
 • docieplenie ściany wewnętrznej,
 • docieplenie dachów i stropodachów,
 • docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową,
 • wykonanie opaski wokół budynku,
 • wymiana krat okiennych,
 • wymiana i montaż balustrad i poręczy,
 • usunięcie luksferów,
 • remont kominów i czapek kominowych,
 • remont elementów stalowych – konstrukcja daszku,
 • remont murków zewnętrznych,
 • montaż nawietrzaków higrosterowanych i zamurowanie otworów wentylacyjnych do
 • pomieszczeń,
 • remont schodów zewnętrznych,
 • montaż zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami,
 • wymiana rynien i rur spustowych,
 • wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia,
 • przebudowa instalacji odgromowej,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • przebudowa instalacji c.o.,
 • montaż instalacji solarnej.

Adres inwestycji: Sitaniec 422, 22-400 Zamość, działka nr 670, obręb nr 18 Sitaniec Błonie.

W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Mokrem przewidziane są następujące roboty:

 • izolacja termiczna ścian zewnętrznych fundamentowych,
 • izolacja termiczna ścian zewnętrznych nadziemnych,
 • izolacja termiczna połaci dachowych,
 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,
 • odbudowa schodów zewnętrznych,
 • remont kominów,
 • wymiana orynnowania, rur spustowych i obróbek blacharskich,
 • demontaż blachy na lukarnach,
 • demontaż luksferów,
 • ocieplenie zadaszeń,
 • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymianę grzejników,
 • montaż izolacji termicznej i przewodów rurowych,
 • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej przez gazowy kaskadę dwóch
 • kondensacyjnych kotłów gazowych,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,
 • montaż systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,
 • wykonanie wentylacji dla pomieszczeń kotłowni,
 • wymiana istniejącej rozdzielnicy głównej,
 • wykonanie oświetlenia energooszczędnego LED,
 • zaprojektowanie nowego oświetlenia awaryjnego,
 • wykonanie systemu sterowania i monitoringu kotłowni,
 • montaż instalacji odgromowej II klasy ochronności,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Adres inwestycji: Mokre 303, 22-400 Zamość, działka nr 854/3, obręb nr 14 Mokre.

W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pniówku przewidziane są następujące roboty:

 • izolacja termiczna ścian zewnętrznych fundamentowych,
 • izolacja termiczna ścian zewnętrznych nadziemnych,
 • izolacja termiczna połaci dachowych,
 • ocieplenie stropodachu pełnego,
 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,
 • odbudowa schodów zewnętrznych,
 • wymiana orynnowania, rur spustowych i obróbek blacharskich,
 • ocieplenie zadaszeń,
 • remont szachów,
 • montaż szklanych zadaszeń,
 • wymiana pokrycia dachowego na przybudówką,
 • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymianę grzejników,
 • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej przez kaskadę dwóch
 • kondensacyjnych kotłów gazowych,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,
 • montaż systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,
 • wykonanie wentylacji dla pomieszczeń kotłowni,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne LED,
 • zaprojektowanie nowego oświetlenia awaryjnego,
 • wykonanie systemu sterowania i monitoringu kotłowni,
 • montaż instalacji odgromowej II klasy ochronności,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Adres inwestycji: Pniówek 133, 22-400 Zamość, działka nr 72 obręb nr 16 Pniówek.

W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lipsku przewidziane są następujące roboty:

 • izolacja termiczna ścian zewnętrznych fundamentowych,
 • izolacja termiczna ścian zewnętrznych nadziemnych,
 • izolacja termiczna stropodachu wentylowanego,
 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,
 • odbudowa schodów zewnętrznych,
 • demontaż istniejących daszków,
 • montaż szklanych zadaszeń,
 • wymiana orynnowania, rur spustowych i obróbek blacharskich,
 • ocieplenie balkonów,
 • remont szachów,
 • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymianę grzejników,
 • montaż izolacji termicznej i przewodów rurowych,
 • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej przez gazowy kocioł
 • kondensacyjny,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,
 • montaż systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,
 • wykonanie wentylacji dla pomieszczeń kotłowni,
 • wymiana istniejącej rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic elektrycznych,
 • wykonanie oświetlenia energooszczędnego LED,
 • wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
 • wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • wykonanie systemu sterowania i monitoringu kotłowni,
 • montaż instalacji odgromowej II klasy ochronności,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Adres inwestycji: Lipsko 126, 22-400 Zamość, działka nr 297, 298, obręb nr 10 Lipsko.

W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej przewidziane są następujące roboty:

 • izolacja termiczna ścian zewnętrznych fundamentowych,
 • izolacja termiczna ścian zewnętrznych nadziemnych,
 • izolacja termiczna stropodachu wentylowanego,
 • ocieplenie stropodachu pełnego,
 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,
 • odbudowa schodów zewnętrznych,
 • wymiana orynnowania, rur spustowych i obróbek blacharskich,
 • demontaż luksferów,
 • ocieplenie zadaszenia wejścia głównego,
 • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,
 • montaż izolacji termicznej i przewodów rurowych,
 • wymianę grzejników,
 • wykonanie nowej kotłowni składającej się z dwóch kotłów gazowych,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,
 • montaż systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,
 • wykonanie wentylacji dla pomieszczeń kotłowni,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne LED,
 • zaprojektowanie nowego oświetlenia awaryjnego,
 • wykonanie systemu sterowania i monitoringu kotłowni,
 • montaż instalacji odgromowej II klasy ochronności,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Adres inwestycji: Borowina Sitaniecka 49, 22-400 Zamość, działka ewidencyjna nr 62, obręb nr 03 Borowina Sitaniecka.

Z dokumentacją techniczną dotyczącą termomodernizacji wymienionych obiektów można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, II piętro, pok. nr 18.
Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków” do dnia 9.11.2016 r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zamość, Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1, pocztą na adres: Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub elektronicznie na adres e-mailowy: inwestycje@zamosc.org.pl

Formularz zgłaszania uwag i wniosków   Ankieta (szkoły podstawowe)    Ankieta (zespoły szkół)    Dokumentacja techniczna

Raport (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)