Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zamość

1808

17 października br. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przypadające co roku 14 października Święto jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oświaty. W tym roku Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nagrodził następujących nauczycieli: Panią Joannę Suchocką – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Mokrem, Panią Ewę Szykułę – dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Panią Krystynę Gmiterek – nauczyciela Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Panią Marię Mazurkiewicz – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Panią Mirosławę Mierzwę – nauczyciela Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pana Marka Budzyńskiego – nauczyciela Zespołu Szkół w Żdanowie, Pana Tomasza Mocha – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Dyplomy uznania otrzymali: Pani Marta Lupa – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pani Krystyna Prościńska-Sagan – nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem, Pani Jolanta Pasternak – nauczyciel Zespołu Szkół w Płoskiem.
Wręczono również listy gratulacyjne Pani Aleksandrze Reder – nauczycielowi Zespołu Szkół w Sitańcu oraz Pani Anicie Gorzkowskiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Zawadzie za otrzymanie Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Podczas uroczystości ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Pani Arleta Psiuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Pani Sylwia Buczak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Pani Agnieszka Plago-Semczuk – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie. Wręczono również listy gratulacyjne nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego: Pani Anna Bożena Pieczykolan – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pani Beata Pintal – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pani Lucyna Lewko– nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem Pani Katarzyna Sobczyk – nauczyciel Zespołu Szkół w Sitańcu, Pani Beata Surmacz nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. List gratulacyjny za uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego dla Pani Marii Okoń wręczyła Pani Alina Korneluk Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w Białowoli.

Jadwiga Adamczyk