To już dziesięć lat!

1518

Okrągły jubileusz nadania imienia obchodził Zespół Szkół w Sitańcu. Już od dekady placówka nosi imię Dzieci Zamojszczyzny. Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja i zaproszeni goście świętowali w piątek 21 czerwca.
Przypomnijmy, uchwałą Rady Gminy Zamość z 20 marca 2003 roku nadano Zespołowi Szkół w Sitańcu imię. W dokumencie wówczas zapisano: „Nadaje się Zespołowi Szkół w Sitańcu imię Dzieci Zamojszczyzny w dowód wdzięczności za bohaterską postawę w obronie godności dzieci
polskich w okresie okupacji hitlerowskiej”. Uroczystości upamiętniające tamtą chwilę rozpoczęła Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu. Uczestniczyli w niej uczniowie, absolwenci, nauczyciele, pracownicy szkoły, kombatanci, oraz samorządowcy z Gminy Zamość i powiatu zamojskiego. Patriotyczne kazanie wygłosił ks. Mieczysław Kaciuba, który odniósł się do postaw wielkich Polaków, m.in. papieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Duchowny przypomniał o trudnym okresie wojennym, poświęceniu walczących o wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej i cierpieniach Dzieci Zamojszczyzny. Wspomniał o zagrożeniach, jakie w
obecnych czasach czekają na młodych ludzi. Podkreślił również fundamentalną rolę szkoły i nauczycieli w wychowaniu młodego pokolenia.
Po nabożeństwie, poczty sztandarowe przemaszerowały pod tablicę upamiętniającą nadanie szkole imienia Dzieci Zamojszczyzny, gdzie delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Wśród gości znaleźli się m.in.: Ryszard Gliwiński wójt Gminy Zamość, Konrad Dziuba zastępca wójta, Jerzy Sobczuk wicestarosta powiatu zamojskiego, płk Mieczysław Skiba, Zbigniew Tchórzewski prezes ZKiOR Ziemi Zamojskiej, Julian Grudzień prezes zamojskiego oddziału PZBWPHWiOK, ks. Bolesław Zwolan proboszcz miejscowej parafii oraz radni: Jacek Adamczuk, Wiesław Kwoka i Czesław Welcz.
Następnie uczniowie zaprezentowali w szkolnej sali gimnastycznej inscenizację artystyczno-historyczną. Młodzież, przywołując wspomnienia, recytując wiersze i śpiewając piosenki, opowiedziała tragiczną historię Dzieci Zamojszczyzny. Podniosły nastrój podtrzymały przemówienia zaproszonych gości. Dyrektor szkoły Jacek Szuba podziękował wszystkim za przybycie, a uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie jubileuszu. Odczytany został również list od Doroty Kurzyńskiej, byłej dyrektor, za kadencji której Zespół Szkół w Sitańcu otrzymał imię Dzieci Zamojszczyzny. Uroczystości zakończyło wspólne zwiedzanie szkolnej wystawy historycznej i słodki poczęstunek.

ZS w Sitańcu