Stypendia dla uzdolnionych uczniów

1521

W dniu 1 maja 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013‒2015”. Celem projektu jest finansowe wsparcie młodych, zdolnych uczniów, mieszkańców Lubelszczyzny, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny. Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Nabór wniosków o przyznanie stypendium planowany jest w terminie od 28 czerwca do 16 września 2013 r. Program skierowany jest do wszystkich uzdolnionych uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczną lub będą kontynuować naukę w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program zakłada udzielenie pomocy stypendialnej 400 najzdolniejszym uczniom, w okresie od 1.09.2013 r. do 30.06.2014 r. w kwocie 400 zł miesięcznie, którzy spełnią wymagane Regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Zachęca się do udziału w programie mieszkańców Gminy Zamość, dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół Gminy Zamość.Szczegółowe informacje (regulamin, wymagana dokumentacja itp.) znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Lubomelska 1‒3, piętro III, pok.312, 311C, tel. (81) 44 16 716 lub (81) 44 16 709.

Jadwiga Adamczyk