Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zamość

2546

18 października br. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przypadające co roku 14 października święto, jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oświaty. Wójt Gminy Zamość – Ryszard Gliwiński za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodził następujących pedagogów: Panią Radlińską Renatę – nauczyciela SP w Mokrem, Panią Podobę Małgorzatę – nauczyciela SP w Wólce Wieprzeckiej, Panią Buczak Sylwię – nauczyciela SP w Zawadzie, Panią Adamczuk Jolantę – nauczyciela ZSz w Płoskiem, Panią Ćwirzeń Henrykę – nauczyciela ZSzPiP w Kalinowicach, Panią Cichowlaz Mirosławę – nauczyciela ZSz w Wysokiem, Panią Iwonę Grelę – nauczyciela ZSz w Żdanowie. Dyplomy uznania otrzymali: Pani Gorzała Jadwiga – dyrektor SP w Wólce Wieprzeckiej, Pani Szykuła Ewa – dyrektor SP w Zawadzie, Pan Marek Budzyński – nauczyciel ZSz w Żdanowie, Pani Piasecka Anna- nauczyciel SP w Borowinie Sitanieckiej, Pani Surmacz Beata – nauczyciel ZSzPiP w Kalinowicach oraz Pani Kurasz Renata – nauczyciel ZSz w Sitańcu. Wręczono również listy gratulacyjne Pani Barbarze Paczkowskiej – nauczycielowi SP w Białowoli za otrzymanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Pani Ewie Gurbie – nauczycielowi SP w Mokrem za otrzymanie Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Pani Mazur-Klimko Alicji – nauczycielowi SP w Pniówku za otrzymanie Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę. Podczas uroczystości ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy w br. zdobyli stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Pani Jakubiak Monika – nauczyciel ZSz w Wysokiem, Pani Saputa Aleksandra – nauczyciel ZSz w Sitańcu, Pan Ferens Mateusz – nauczyciel ZSz w Żdanowie, Pan Mach Łukasz – nauczyciel ZSz w Żdanowie oraz Pan Czarczyński Tomasz – nauczyciel SP w Białowoli. Na zakończenie listy gratulacyjne otrzymali nauczyciele, którzy zdobyli stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego: Pani Gontarz Marzena – nauczyciel ZSzPiP w Kalinowicach, Pani Cichowlaz Mirosława – nauczyciel ZSz w Wysokiem, Pan Zielonka Michał – nauczyciel ZSz w Żdanowie, Pani Jadwiga Konopka – nauczyciel SP w Mokrem, Pani Przytuła Zofia – nauczyciel ZSzPiP w Kalinowicach, Pani Gurba Ewa – nauczyciel SP w Mokrem, Pani Gmiterek Krystyna – nauczyciel ZSzPiP w Kalinowicach, Pani Lempert Magdalena – nauczyciel ZSz w Sitańcu, Pani Kuźma Agata – nauczyciel ZSz w Wysokiem, Pani Greszta Joanna – nauczyciel ZSz w Płoskiem. Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zdobył Ksiądz Saj Marek – nauczyciel ZSz w Sitańcu.

Maria Okoń