XV Edycja Turnieju BRD

1063

W dniu 29 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Białowoli odbyła się XV edycja Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Główną ideą turnieju jest kształtowanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród młodych uczestników ruchu drogowego oraz zapoznawanie ich z zagadnieniami udzielania pomocy przedmedycznej. Turniej pogłębia umiejętności uczestników z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz daje możliwość wyrobienia właściwych nawyków i zachowań. Dzięki współpracy i zaangażowaniu Szkoły Podstawowej w Białowoli, Gminy Zamość, Komendy Miejskiej Policji w Zamościu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Zamościa, turniej okazał się dużym sukcesem.
Na starcie stanęło osiem trzyosobowych drużyn Szkół Podstawowych Gminy Zamość. Do Turnieju przystąpiły szkoły: SP w Białowoli, SP w Borowinie Sitanieckiej, SP w Kalinowicach, SP w Lipsku, SP w Pniówku, SP w Wysokiem, SP w Zawadzie, SP w Żdanowie. Każdy z uczestników musiał rozwiązać test obejmujący zasady, przepisy ruchu drogowego oraz zagadnienia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi z jazdy po torze sprawnościowym. Drużynowo zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej, II miejsce Szkoła Podstawowa w Pniówku, III miejsce Szkoła Podstawowa w Białowoli.
Niejednokrotnie zadania turniejowe sprawiłyby trudność zawodowym kierowcom, jednakże wysoki poziom przygotowania drużyn sprawił, że uczniowie doskonale poradzili sobie z postawionymi przed nimi zadaniami. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Gminę Zamość w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, zaś zwycięzcy atrakcyjne nagrody. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w Turnieju dzieci objęte tymi działaniami są bezpieczniejsze w ruchu drogowym.

Bożena Radlińska
Szkola Podstawowa w Białowoli