Świętowali Dzień Nauczyciela

1968

11 października br. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem, z udziałem władz Gminy Zamość – na czele z Wójtem Ryszardem Gliwińskim, zaproszonych gości oraz grona pedagogicznego szkół i przedszkola z terenu Gminy Zamość, odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Święto, ustanowione z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej, przypada co roku 14 października i jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oświaty.
Właśnie z tej okazji Wójt Gminy Zamość za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodził następujących pedagogów: Annę Kowalczyk – dyrektora Zespołu Szkół w Żdanowie, Jadwigę Konopkę – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Mokrem, Anitę Gorzkowską – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Marię Stąsiek – nauczyciela Zespołu Szkół w Płoskiem, Piotra Chabrosa – nauczyciela Zespołu Szkół w Sitańcu, Lidię Kuryło – nauczyciela Zespołu Szkół w Wysokiem oraz Annę Tomaszewską – nauczyciela Zespołu Szkół w Żdanowie. Natomiast dyplomy uznania od Wójta Gminy Zamość otrzymali następujący nauczyciele: Anna Jarzębowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Leszek Stankiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mokrem, Małgorzata Podoba – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, Maria Kukułowicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Mirosława Cichowlaz – nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem oraz Iwona Grela – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie. Na uroczystości wręczono również listy gratulacyjne za otrzymanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Pani Jolancie Pałyga – nauczycielowi Zespołu Szkół w Żdanowie, Panu Mirosławowi Trześniowskiemu – nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Pniówku oraz pogratulowano Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę Pani Beacie Czeczko – nauczycielowi Zespołu Szkół w Żdanowie. Dodatkowo Wójt Gminy Zamość skierował podziękowania za długoletnią pracę w zawodzie nauczyciela oraz zaangażowanie w wychowanie dzieci i młodzieży Pani Annie Rachwald – emerytce ze Szkoły Podstawowej w Lipsku z Filią w Lipsku Polesiu.
Na zakończenie uroczystości, ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy w br. zdobyli stopnie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Pani Barbara Bednarczuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Białowoli, Pani Jolanta Szwaczkiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, Pani Magdalena Kicińska – nauczyciel Zespołu Szkół w Płoskiem, Pani Anna Adamczuk – nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem, Pani Agnieszka Duda – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie, Pani Jolanta Sowińska – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie, Pani Joanna Nowak – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.

Maria Okoń