Przedszkole w Żdanowie

1474

Od 1 września 2012 roku w Zespole Szkół w Żdanowie utworzony zostanie oddział przedszkolny dla dzieci cztero i pięcioletnich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, liczebności grupy,  rodzaju i harmonogramu zajęć zostaną podane na zebraniu organizacyjnym, które odbędzie się 10. lipca 2012 roku o godzinie 17.00 w Zespole Szkół w Żdanowie.

Dyrektor
Zespołu Szkół w Żdanowie