Informacja o ważniejszych decyzjach Referatu PGPI

975

W dniu 16.04.2012 r. wydano decyzję dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu, ul. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz, upoważnienie dla Zakładu Usług Budowlanych Józef Mazur, ul. Wilcza 7, 22-600 Tomaszów Lubelski o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Zawada w Gminie Zamość. W ramach tej inwestycji zostanie doprowadzony gaz do budynków: Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Gimnazjum, Świetlico-remizy, Ośrodka Zdrowia, Zakładu produkcji materacy oraz indywidualnych mieszkańców osiedla mieszkaniowego.
Jest to pierwszy etap tej inwestycji, w drugim etapie nastąpi budowa sieci w dalszej części miejscowości Zawada i Kolonia Siedliska, w miarę zapotrzebowania mieszkańców.

Justyna Kukiełka