Gminny Dzień Języków Obcych

1292

Dnia 18 kwietnia 2012r. odbył się siódmy już z rzędu Gminny Dzień Języków Obcych w Szkole Podstawowej w Pniówku pod patronatem Wójta Gminy Zamość. Do rywalizacji językowej zgłosiło się 7 dwu-osobowych drużyn uczniowskich ze szkół podstawowych gminy Zamość. W języku angielskim rywalizowało 5 zespołów (SP w Białowoli, SP w Płoskiem, SP w Pniówku, SP w Wólce Wieprzeckiej, SP w Zawadzie), podczas gdy w języku niemieckim 2 zespoły (SP w Borowinie Sitanieckiej i SP w Kalinowicach).
Konkurs składał się z dwóch etapów. W I etapie prezentacji wytypowani uczniowie recytowali obcojęzyczne wiersze lub śpiewali piosenki. W II etapie uczniowie z danych szkół przystąpili do rozwiązywania zestawów konkursowych sprawdzających ich wiedzę i umiejętności językowe. W I etapie konkursu największą ilość punktów zdobyła prezentacja ucznia ze szkoły w Kalinowicach, w II etapie najlepiej wypadła uczennica ze szkoły w Borowinie Sitanieckiej. O zwycięstwie decydowała łączna ilość punktów zdobytych przez daną szkołę w I i II etapie. Ostatecznie po zsumowaniu wszystkich punktów z obu etapów zwycięzcą tegorocznego Gminnego Dnia Języków Obcych okazał się zespół ze szkoły w Borowinie Sitanieckiej (Wioletta Szymańska kl.6 i Klaudia Zaremba kl.5) – przygotowany przez panią mgr Ewę Łapę – nauczycielkę języka niemieckiego. Drugą nagrodę zdobyli gospodarze – uczniowie ze szkoły w Pniówku (Agnieszka Makowska i Ewelina Kuźma z kl. 6) – przygotowani przez panią mgr Dorotę Wybranowską – nauczycielkę języka angielskiego. Na trzeciej pozycji uplasowała się grupa ze szkoły w Kalinowicach (Aleksandra Hasiuk i Kamil Kiciński z kl. 5) – przygotowana przez panią mgr Joannę Nowak – nauczycielkę języka niemieckiego. Wszyscy uczestnicy zarówno uczniowie jak i nauczyciele otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Dorota Wybranowska