Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość

920

W dniu 13 czerwca Gmina Zamość złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie dokumenty aplikacyjne dotyczące zadania „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość”. Całkowita wartość projektu wynosi 19.514.096,71 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania 16.586.982,20 zł. Przedmiot zadania stanowi montaż kolektorów słonecznych w 1200 gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie 35 sołectw Gminy Zamość oraz na 5 budynkach użyteczności publicznej – Zespole Szkół w Żdanowie, Zespole Szkół w Sitańcu, Zespole Szkół w Wysokiem, Szkole Podstawowej w Mokrem, Szkole Podstawowej w Zawadzie. W gminnym naborze osób chętnych do zainstalowania kolektorów na swojej posesji zgłosiło się 1402 osób (stan na 30.05.2012 r).
Do unijnego konkursu (Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013), wraz z Gminą Zamość złożono z całego obszaru województwa lubelskiego 116 wniosków na łączną wartość 803.620.732,27 zł i wnioskowaną kwotę dofinansowania 657.250.615,48 zł. Na realizację projektów w ramach konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę: 80.571.297,42 zł.
Aktualnie trwa procedura oceny formalnej złożonych wniosków, a po niej nastąpi ocena merytoryczna i strategiczna. Przewidywany termin ostatecznej decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego o wyborze i dofinansowaniu projektów to przełom 2012 i 2013 roku.

Hubert Siemieńczuk