Po raz ostatni w tej kadencji

1010

W dniu 13 kwietnia br. spotkali się członkowie Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu. Tematyka posiedzenia obejmowała podjęcie uchwał: zmieniającej odnośnie odbycia Zjazdu Gminnego ZOSP, zatwierdzenia sprawozdań z planu działalności oraz wykonania wydatków Działu 754, Rozdziału 75412 budżetu Gminy Zamość w 2010r., a także przyjęcia materiałów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu.
Zjazd Oddziału Gminnego odbędzie się w dniu 29 maja br. w miejscowości Wólka Wieprzecka.

Bożena Kozioł