Dzień otwarty w Gimnazjum w Żdanowie

2019

21 marca 2011 r. w Gimnazjum w Żdanowie zorganizowany został Dzień Otwarty Szkoły. To była wyjątkowa okazja, by zwiedzić pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Przybyłych gości powitała dyrektor Pani Anna Kowalczyk, która przekazała informacje o: wynikach egzaminów, osiągnięciach młodzieży, zapleczu dydaktycznym, zajęciach dodatkowych i atmosferze panującej w szkole. Pani dyrektor podkreśliła, iż oprócz wysokich wyników egzaminów końcowych, wielu uczniów odnosi sukcesy na olimpiadach, w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
W organizację Dnia Otwartego licznie włączyli się nauczyciele i uczniowie. Gimnazjaliści oprowadzali po szkole swoich młodszych kolegów, odpowiadali na pytania, przygotowali też część artystyczną, podczas której można było obejrzeć występ cheerleaders i tancerek hip-hopu, posłuchać piosenek anglo- i niemieckojęzycznych. Uczniowie udowodnili, że nie tylko pięknie śpiewają i tańczą ale także grają na instrumentach i wykazują zdolności aktorskie. Krótkie skecze, piosenki oraz koncerty wprawiły w znakomity nastrój gości. Nie zabrakło także poczęstunku i akcentów muzycznych.
Szóstoklasiści zwiedzili szkołę i wzięli udział w prezentacjach i pokazach. Nauczyciele w atrakcyjnej formie przedstawiali zawiłości swoich przedmiotów, przeprowadzali eksperymenty i starali się pokazać, że nauka obecna jest w życiu codziennym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia z fizyki, pokaz pierwszej pomocy, prezentacje geograficzne i biologiczne oraz warsztaty plastyczne i muzyczne. Ponadto odwiedzający szóstoklasiści mogli uczestniczyć w konkursie plastycznym i czytelniczym. W ramach Dnia Otwartego w pracowni historycznej przygotowano wystawę oraz prezentację nauczania historii w gimnazjum. Przybyli goście mieli okazję zobaczyć nowoczesna bazę dydaktyczną: pracownię informatyczną, bibliotekę z multimedialnym centrum informacji, salę audiowizualną, pracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną.
Prezentacjom i krótkim pokazom na temat naszego gimnazjum towarzyszyła dobra zabawa i sympatyczna atmosfera, a zadowolenie widoczne na twarzach szóstoklasistów świadczyło o tym, że warto organizować tego typu spotkania.

Iwona Tyrka-Machlarz
Ewa Palonka