Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zamość

2003

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2011 r. (piątek), na świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się uroczyste spotkanie władz gminy z pracownikami oświaty z Gminy Zamość. Życzenia na ręce przybyłych dyrektorów szkół i nauczycieli dla wszystkich pracowników oświaty składali: Pan Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Pan Konrad Dziuba Zastępca Wójta Gminy Zamość, Pan Leszek Stankiewicz Przewodniczący Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość oraz Pan Tadeusz Kordyjak Przewodniczący Gminnego Związku Emerytów i Rencistów Nauczycieli.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa chwila by nagrodzić i wyróżnić pedagogiczny trud.

Nagrodę Wójta Gminy Zamość za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze otrzymali następujący nauczyciele: Pani Katarzyna Borys – nauczyciel Zespołu Szkół w Płoskiem, Pani Anna Studzińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Pani Dorota Rządkowska – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie, Pani Urszula Kostur – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie, Pani Barbara Bednarczuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Białowoli, Pani Halina Kwiatkowska i Pani Katarzyna Łubiarz – nauczyciele Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pani Dorota Wybranowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pniówku.

Dyplomy uznania od Wójta Gminy Zamość za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze otrzymali następujący nauczyciele: Pani Maria Mazurkiewicz
i Pani Ewa Mientus – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Pani Anna Buhajska i Pani Barbara Kamińska – nauczyciele Zespołu Szkół w Sitańcu.

Życzenia i gratulacje otrzymali także Państwo: Pani Celina Chrzan i Pan Roman Kowalczuk – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pniówku. Pani Celina Chrzan została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej – odznaczeniem resortowym nadawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Pan Roman Kowalczuk został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę – odznaczeniem państwowym przyznawanym za wzorowe, wyjątkowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W bieżącym roku stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zdobyło trzynastu nauczycieli szkół Gminy Zamość. Podczas uroczystego spotkania, ślubowanie złożyli: PaniMonika Łasocha, Pani Monika Czerniak, Pani Marzena Krzyszycha, Pani Anna Sakowicz, Pani Katarzyna Sudak, Pani Ewa Łapa, Pani Małgorzata Flis, Pani Renata Bekier, Pan Marek Budzyński, Pan Paweł Niedobit, Pan Eryk Adamczuk, Pan Leszek Stankiewicz, Pan Stanisław Momot oraz otrzymali od Wójta Gminy Zamość pisemne potwierdzenie uzyskanego awansu.

Tekst: Paweł Mróz
Zdjęcia: Magda Misztal