Gmina Zamość dla powodzian z Gminy Wilków

1331

W związku z  sytuacją powodziową,  samorząd Gminy Zamość podjął  inicjatywę wsparcia jednej z gmin dotkniętych żywiołem. Wybraliśmy Gminę  Wilków, położoną w województwie lubelskim. Teren tej  gminy, liczącej około 5 tys, mieszkańców na skutek przerwania wału przeciwpowodziowego jest zalany w ok. 96 %.

Z informacji jakie przekazał Wójt Gminy Wilków wiadomo, iż woda na zalanych terenach może utrzymywać się nawet przez najbliższe dwa tygodnie. Mieszkańcy Gminy Wilków wrócą do swoich domów dopiero jak woda opadnie i wówczas będą potrzebować naszego wsparcia i pomocy materialnej.

Od poniedziałku  31 maja br. na terenie Gminy Zamość jest  organizowana zbiórka rzeczowa dla powodzian. Zorganizowaliśmy punkty, gdzie można przynosić dary. Są to obiekty szkół publicznych na terenie Gminy Zamość położonych w: Białowoli, Borowinie Sitanieckiej, Lipsku,  Mokrem, Pniówku, Płoskiem, Wólce Wieprzeckiej, Zawadzie, Żdanowie  Wysokiem,  Sitańcu,  Kalinowicach.  Dary należy przynosić  w godzinach od  8.00 do 15.00.

Istnieje również możliwość odbioru darów bezpośrednio od darczyńców. W tych przypadkach należy zgłaszać chęć  przekazania darów do Sołtysów,  lub kontaktować się z koordynatorem akcji panem insp. Januszem Panasiewiczem pod nr tel. (84 639 29 59) wew. 43.

UWAGA!!!

Istotnym jest aby pomoc, którą niesiemy mieszkańcom Gminy Wilków była zgodna z ich bieżącymi potrzebami. Aktualnie powodzianom woda  do picia dostarczana jest  przez lokalne służby ratownicze, otrzymali też już pomoc w postaci ubrań.  Dlatego  prosimy  o nie przynoszenie butelkowanej wody, ubrań oraz świeżej żywności.

Zbierać będziemy: produkty spożywcze w szczelnych opakowaniach  z  długim terminem przydatności do spożycia, koce, pościel, obuwie i rękawice gumowe, środki czystości, proszki do  prania  oraz odkażania (typu Domestos), a także łopaty i wiadra.  Pełne i aktualne informacje dotyczące tego co będzie zbierane uzyskamy w punktach zbiórki i  u  koordynatora akcji  pod nr tel  639 29 59 wew. 43.

Dla zainteresowanych wsparciem pieniężnym poszkodowanych z gminy Wilków podajemy konto Urzędu Gminy Wilków:

45 8731 0001 0200 0055 2000 0040 z dopiskiem „ Pomoc dla powodzian Gmina Wilków”

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński