Co nowego w pro­jek­cie „Moja szansa – EFS”

kapitalludzki

Od maja 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu realizuje Program Aktywności Lokalnej, w którym bierze udział 41 mieszkańców naszej gminy. Budżet gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2011 – 2013 zapewniony jest w ramach realizacji projektu systemowego „Moja szansa – EFS” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu „Moja szansa – EFS”  na rok 2011 wynosi 389.012,00 zł.  W  Programie Aktywności Lokalnej w roku 2011 biorą udział mieszkańcy miejscowości Kolonia Bortatycze, Łapiguz, Wólka Wieprzecka i Wieprzec.  Realizacja Programu Aktywności Lokalnej rozpoczęła się w maju od treningu umiejętności społecznych. Dzięki umiejętnościom społecznym osiągamy sukcesy osobiste i zawodowe, realizujemy cele i marzenia, rozwiązujemy konflikty, nawiązujmy relacje i wpływamy na szczęście we własnym życiu. Główną ideą Programu jest rozwój i  doskonalenie ludzi, bowiem kapitał intelektualny jest bardzo ważny dla rozwoju gminy czy lokalnych społeczności. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu uczestników treningi stały się nie tylko źródłem wiedzy, ale także sposobem na spędzenie czasu w miłej, bezpiecznej atmosferze. Program zajęć został tak skonstruowany, by uczestnicy mieli szansę na swobodę wypowiedzi i wymianę doświadczeń. Tak też się stało. Dzięki wzajemnej życzliwości i otwartości wiele osób uświadomiło sobie, że problemy z jakimi się borykają dotykają także innych. Wspólne omawianie niektórych problemów rzuciło również światło na różne perspektywy widzenia tego samego problemu, dało to nadzieję na szukanie dobrych rozwiązań. Pokazało również potrzebę organizowania podobnych aktywności lokalnych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór do grupy wsparcia prowadzonej przez psychologa i pracownika socjalnego. Zapisy do grupy prowadzi Pani Milena Milczuk – psycholog i Pani Anna Boć-Bil pracownik socjalny (tel. 084 638 20 17) Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne a udział mogą brać wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy potrzebują wsparcia w różnych problemach życiowych.  Postaramy się wyjaśnić ideę funkcjonowania takich grup.  Problemy życia codziennego, postępujący rozwój cywilizacyjny, natłok obowiązków sprawia, że zatracamy to, co jest podstawą szczęśliwego życia – dobre i satysfakcjonujące relacje  z innymi. Czujemy się samotni, niezrozumiani, nie mamy przyjaciół. Kiedy pojawiają się w naszym życiu sytuacje trudne, kryzysowe jesteśmy zdani sami na siebie. Wtedy problemy wydają się jeszcze większe i bardziej skomplikowane. Dzięki spotkaniom grupowym (tym formalnym i nie tylko) wzrasta nasze poczucie wspólnoty, czujemy się silniejsi siłą grupy, czujemy, „że damy radę”. Program Aktywności Lokalnej realizowany jest w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Realizatorzy Programu zadbali aby równy dostęp do projektu miały zarówno kobiety jak i mężczyźni. Pragniemy przeciwdziałać stereotypowi „słabej płci”. Zachęcamy uczestniczki programu do nabywania kwalifikacji zawodowych w zawodach dotychczas uznawanych jako męskie. Wiemy, że kobieta może  być dobrym kierowcą, dobrym operatorem wózka jezdniowego, dobrym informatykiem itp. i powinna mieć dostęp do takiego samego rynku pracy jak mężczyzna. Aby wzmocnić pewność siebie oraz poczucie bezpieczeństwa kobiet zorganizujemy treningi samoobrony dla kobiet z terenów objętych działaniami Programu. Jeśli jesteś dziewczyną, kobietą mieszkającą na terenie miejscowości  Kolonia Bortatycze, Łapiguz, Wólka Wieprzecka i Wieprzec i chcesz nauczyć się podstawowych zasad obrony, zachowania w krytycznych sytuacjach a tym samym wzmocnić swój własny wizerunek jako osoby pewnej siebie zapisz się na zajęcia z zakresu samoobrony. Zapisy trwają do końca sierpnia 2011 roku pod numerem Tel. 084 638 20 17. Osoba do kontaktu – Pani Anna Boć-Bil.  Planowany termin treningów samoobrony – IX i X 2011 r. Zasada równości szans odnosi się w taki samym stopniu do mężczyzn. Zdajemy sobie sprawę, że  mężczyzna wobec zwiększonych oczekiwań rodziców, partnerki, przyjaciół, przełożonych, współpracowników czy ogólnie społeczności może odczuwać presję.  Z napięciem spowodowanym opisaną sytuacją współcześni mężczyźni radzą sobie na różne sposoby, często ucieczkowo (alkohol i inne uzależnienia), co często jest wynikiem długotrwałego stresu.  Jeśli jesteś mężczyzną mieszkającym na terenie miejscowości  Kolonia Bortatycze, Łapiguz, Wólka Wieprzecka i Wieprzec i chcesz zadbać o swoje zdrowie zarówno psychiczne jak  i fizyczne zapisz się na zajęcia obejmujące: warsztaty umiejętności społecznych dla mężczyzn oraz zajęcia na siłowni.  Zapisy trwają do końca sierpnia 2011 roku pod numerem Tel. 084 638 20 17. Osoby do kontaktu” Pan Adam Pawlik i Pan Zbigniew Duchalski – pracownicy socjalni. Planowany termin spotkań grupy dla mężczyzn – IX i X 2011 r.

Barbara Kulczyńska-Kot – koordynator projektu
Milena Milczuk – psycholog