Ruszają prace budowlane wież widokowych

378

Budowa dwóch wież widokowych w m. Lipsko Polesie i m. Wierzchowiny (obręb Wieprzec Wychody) to jedno z zadań projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO – Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet: 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego. Wykonawcy w środę 6 marca 2019 r. przekazano plac budowy.

Przypomnijmy w dniu 21 lutego 2019 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i Skarbnik Gminy Zamość Maria Zajączkowska podpisali umowę z Wykonawcą robót budowlanych – Zakład Wapienno-Piaskowy „Bełżec” Sp. z o.o. Ich wartość wyniosła 375.150,00 zł brutto.

W ramach zadania zostaną wykonane prace w zakresie budowy w technologii drewnianej dwóch wież widokowych z elementami małej architektury (tablice informacyjne, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, słupki do pomiaru ruchu turystycznego), zagospodarowania terenu oraz wykonania instalacji odgromowych.

Wieże widokowe zostaną wybudowane przy szlaku rowerowym Gminy Zamość. Będą atrakcją turystyczną dla turystów odwiedzających Gminę Zamość i osób korzystających z tras rowerowych po Roztoczu. Będą to miejsca, z których rozpościerać się będzie piękny widok krajobrazu, miejsca do odpoczynku i relaksu. Termin zakończenia robót budowlanych przewiduje się na koniec października 2019 r.