Rocznica pierwszych wolnych wyborów w III RP

638

27 maja przypada 30. rocznica pierwszych wolnych, demokratycznych wyborów po 1989 roku, wyborów do rad gmin. Twórcy reformy samorządowej z 1990 roku, uruchamiając ją poprzez ustawodawstwo parlamentarne, umożliwili mieszkańcom wybór swoich przedstawicieli do organów samorządowych.

Wprowadzone nowe założenia samorządowe przełamały pięć monopoli totalitarnego państwa: 1. polityczny – wolność wyboru mieszkańców; 2. własności – nadanie gminom osobowości prawnej i przekazanie im nieruchomości państwowych; 3. władzy – autonomia samorządów; 4. ustanowienie samodzielności finansowej gmin; 5. przekazanie samorządom pracowników, dotąd zatrudnionych w administracji państwowej.
Reforma samorządowa wprowadzana była w kilku etapach aż do 2002 roku, czyli do przeprowadzenia bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Tak, w dużym skrócie, o reformie samorządowej można przeczytać na stronach internetowych. Natomiast moje „związki” ze zreformowanym samorządem gminnym sięgają roku 2007. Wówczas przy pomocy śp. Anny Denkiewicz rozpocząłem kilkuletnie organizowanie na własnej posesji w Wólce Panieńskiej festynów rekreacyjno-sportowych dla dzieci mieszkańców okolicznych sołectw. Konkretniejsze poznawanie samorządności to rok 2011 i wybory na Sołtysa, a następnie 2014 rok i znów, dzięki zaufaniu mieszkańców, tym razem powierzenie mi funkcji Radnego Gminy Zamość VII kadencji. Potem były kolejne wybory sołeckie i tak trzecią już kadencję jestem dumny z bycia Sołtysem coraz ludniejszej Wólki Panieńskiej, by w roku 2018 po wyborach samorządowych VIII kadencji wybrano mnie Przewodniczącym Organu decyzyjnego naszej Gminy. Dla mnie „samorządnie” oznacza porządnie, odpowiedzialnie, rozważnie i rozsądnie współpracować z Radnymi, Wójtem, Sołtysami, Administracją, nie zapominając o własnym sumieniu, bo to ono jest wyznacznikiem zaufania mieszkańców. Samorządność, szczególnie w rozumieniu Przewodniczącego Rady tej obecnej kadencji, to także podejmowanie decyzji w wielu sprawach nie mających precedensu, a więc ciągłe zbieranie doświadczeń w poznawaniu nowych procedur. Ważną kwestię stanowi dzisiaj stan pandemii, w którym dane nam jest egzystować, podejmować samorządowe decyzje, wierząc, że dzięki nim Gmina Zamość zachowa swój status quo. Inwestycje, przedsięwzięcia, udział w projektach, programach unijnych, rządowych, akcje stowarzyszeń, społeczników, organizowanie wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, spotkania pokoleniowe, zebrania z mieszkańcami – to są działania samorządowe. Przez trzy dekady istnienia samorządu gminnego na terenie naszej Gminy było ich wiele i nie da się ich nie zauważyć. Również współpraca z innymi samorządami w Polsce i Europie czyni nasz Samorząd otwartym na rozwiązania innych.
Z okazji 30 lecia Samorządów w Polsce dziękuję jego Twórcom oraz samorządowym Prekursorom naszej Gminy, a wszystkim Mieszkańcom życzę zdrowia i zadowolenia z pracy nas, samorządowców, dla rozwoju Gminy Zamość.

Wojciech Suchowicz
Przewodniczący Rady Gminy Zamość,
Sołtys Wólki Panieńskiej
11.05.2020 r.