Zwracam się do pana z pytaniem dotyczącym budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 849…

519

Dzień dobry. Panie Wójcie zwracam się do pana z pytaniem dotyczącym budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 849 (na odcinku od Żdanówka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3250L w m. Topornica). Czy byłaby możliwość zmiana zakresu tej inwestycji z budowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy? Zdaję sobie sprawę, że sprawiłoby to prawdopodobnie dużo problemów natury administracyjnej oraz przyczyniło się do wzrostu kosztów całej inwestycji. Chciałbym jednak, aby pan rozpatrzył taką propozycję, ponieważ natężenie ruchu na wyżej wymienionej drodze jest bardzo duże. A trasa ta jest bardzo atrakcyjnym krajobrazowo fragmentem gminnej ścieżki rowerowej, przy czym jest ona bardzo niebezpieczna dla rowerzystów a dodatkowo ich wymijanie stwarza wiele problemów kierowcom.
10.07.2017r.

Witam i dziękuję za zainteresowanie sprawami Gminy.
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Lipsko jest zadaniem Samorządu Województwa Lubelskiego. Gmina przejęła realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia z Województwem dlatego, że inaczej ten chodnik w najbliższych latach nie miałby szansy powstania. Realizując i finansując to zadanie decydujemy się jednak na spowolnienie realizacji zadań Gminy, których jest bardzo dużo w 35 Sołectwach. Pieniądze do podziału są ściśle określone – tak jak w budżetach domowych. Wybór trudny ale konieczny. Ciąg pieszo jezdny to co najmniej 2 m szer. – chodnik 1,50 m. To jeden problem. Drugi to możliwości lokalizacyjne w granicach prawnych pasa drogi wojewódzkiej. Sprawdzimy. Najważniejszy jednak problem to nawiązanie do istniejącego chodnika. Na odcinku Zamość – Żdanówek mamy ok. 3700 mb chodnika o szer. 1,50 m. Na odcinku Lipsko – Lipsko Polesie (do granicy Gminy) mamy ok. 5400 mb chodnika o szer. również 1,50 m. Taki chodnik jest również dalej w Gminie Adamów, w stronę Krasnobrodu. Czy warto w środku realizować kilkaset metrów szerszego o 0,5 m ciągu pieszo jezdnego?. Moim zdaniem niewiele to zmieni. Przeanalizuję to jeszcze w zakresie dojazdu rowerami do Szkoły w Żdanowie. Trzeba byłoby w przyszłości przełożyć chodnik w Żdanówku i Żdanowie. Może przełożyć też w Skokówce i połączyć ze ścieżką rowerową w Zamościu. W Żdanówku miejscami mogą być przeszkody terenowe. Oczywiście to myśli na inwestycje za kilka lat. Dziękuję za głos, przemyślę to jeszcze.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
12.07.2017 r.