Zwracam się do Pana o odpowiedź w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej Zamość-Krasnobród…

804

Szanowny Panie Wójcie – w imieniu wszystkich mieszkańców Skokówki zwracam się do Pana o odpowiedź w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej Zamość-Krasnobród na wysokości pawilonu ,,Delikatesy Centrum”. Brak takiego przejścia przez jezdnię stwarza duże zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców korzystających z tej placówki handlowej. Zwracaliśmy się do Pana za pośrednictwem naszego Sołtysa o pilne rozwiązanie istniejącego problemu i do dnia dzisiejszego nic nie wykonano. Biorąc pod uwagę zbyt niskie koszty /dwa znaki pomalowanie jezdni – pasy/ sprawa ta powinna być załatwiona dużo wcześniej. Mam nadzieję że nasze pismo przyspieszy realizację tego zadania. z wyrazami szacunku 07.02.2018r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

Przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 849 w Skokówce w opisywanym miejscu jest konieczne. Rozmawiałem o tym wielokrotnie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i pisałem do Nich. Nie jest to zadanie gminne, tylko Samorządu Województwa Lubelskiego. Gmina może takie zadania przejąć do wykonania na podstawie zawartych porozumień, ale wówczas mamy mniej pieniędzy na realizację zadań gminnych. W ubiegłym roku na tej samej drodze w Skokówce finansowaliśmy wykonanie dwóch zatok autobusowych i przejścia dla pieszych. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w skali gminnej nie jest proste. Nie mamy pieniędzy na realizację wszystkiego. Wójt Gminy Zamość nie rozwiąże sam wszystkich gminnych problemów. Przedmiotowe przejście dla pieszych powinno być wykonane przez Inwestora realizującego budowę nowego dużego punktu handlowego. Moim zdaniem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie opiniując warunki lokalizacyjne powinien zobowiązać do tego Inwestora. Niestety wówczas nie podjęto takich decyzji i działań.

Namalowanie pasów i ustawienie znaków to już tylko i wyłącznie decyzje Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie (ZDW). W Zamościu jest oddział ZDW – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu (RDW) ul. Stefana Batorego 2, 22-400 Zamość Telefon: (84) 638-66-39 Fax: (84) 638-66-39 E-mail: rdw.zamosc@nullzdw.lublin.pl

Gmina może tylko i wyłącznie rozważać realizację zadania inwestycyjnego. Związane jest to z opracowaniem dokumentacji budowlanej i projektu organizacji ruchu drogowego zgodnie z warunkami określonymi przez ZDW oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Później dopiero techniczna realizacja zadania – przejście na jezdni, chodniki łączące z przejściem, aktywne (podświetlane) znaki drogowe, itp. Nie wiem czy na to wszystko wystarczy 100 000 zł. Potrzebny jest też czas – sam proces pozyskania pozwolenia na budowę to około 8 miesięcy. W dniu wczorajszym byłem w Lublinie. Rozmawiałem w tej sprawie z Dyrektorem ZDW. Otrzymałem informację, że w obecnych warunkach nie ma żadnej możliwości realizacji zadania przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Jedyna możliwa droga to opracowanie dokumentacji budowlanej i pozyskanie pozwolenia na budowę przez Gminę w ramach własnych środków budżetowych. Włączenie się finansowe budżetu Województwa możliwe będzie dopiero na etapie realizacji prac budowlanych. W budżecie Gminy Zamość na 2018 rok nie ma wpisanego zadania umożliwiającego mi zawieranie umów na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji budowlanej. Konieczna jest odpowiednia zmiana uchwały budżetowej Rady Gminy. Najbliższa sesja Rady będzie miała miejsce w dniu 28 lutego. Rozważę swoje możliwości decyzyjne w tym zakresie. Dzwoniłem już do Radnego Rady Gminy ze Skokówki prosząc Go o aktywne włączenie się w proces podejmowania gminnych decyzji. Dzisiaj nic więcej nie mogę obiecać. Proszę o cierpliwość.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
9.02.2018r.