Zwolniły się miejsca w projekcie “Odnawialne źródła energii”

1146

Wójt Gminy Zamość informuje, że zwolniły się miejsca w realizowanych przez Gminę Zamość projektach dotyczących Odnawialnych źródeł energii w Gminie Zamość.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i montażem zestawów kolektorów słonecznych na swoich budynkach mieszkalnych powinny zgłosić się do Urzędu Gminy – drugie piętro, pokój nr 27, telefon (84) 639 -29 59 wew. 41.
Oferta jest ważna do czasu wyczerpania „zwolnionych miejsc” i dotyczy gospodarstw domowych, w których mieszka minimum 3 osoby.
Ankiety wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie mogą złożyć wszyscy właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, którzy posiadają tytuł prawny do nieruchomości.
Koszty dostawy i montażu instalacji solarnych zależą od ilości kolektorów w zestawie oraz miejsca lokalizacji instalacji.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie określa Regulamin dla Mieszkańców Gminy Zamość dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii oraz Regulamin organizacyjny realizacji projektu.

Ankieta   Regulamin do umowy   Regulamin OZE