Zmodernizowana droga w Wychodach

333

Droga transportu rolnego nr 110414L w Wychodach została zmodernizowana. Wykonano 408 m.b. jezdni oraz wbudowano przepusty pod zjazdami, które utwardzono kruszywem. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Zamościu. Inwestycja kosztowała 266 251,71 zł, z czego 50 000 zł wyniosło dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego.