Zgłoś Parę na Złote Gody

197

Wójt Gminy Zamość serdecznie zawiadamia o planowanej uroczystości jubileuszowej dla par małżeńskich z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Uroczystość odbędzie się w miesiącach jesiennych 2019 r. Pary z Gminy Zamość, które zawarły związek małżeński w 1969 roku lub nie uczestniczyły wcześniej w takiej uroczystości, organizowanej przez Urząd Gminy Zamość, proszone są o kontakt z pracownikami ewidencji ludności, pokój nr 1 lub 12, dzwoniąc pod nr telefonu (84) 639 29 59, wew. 49 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, w godz. 7:30-15:30, do dnia 28.02.2019 r.

Zapraszamy