Zebrania sprawozdawcze za 2017 rok

441

Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w Jednostkach OSP na terenie działania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu za rok 2017.

Zgodnie z opracowanym harmonogramem przez członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu, od 5 stycznia do 3 marca 2018 r. w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych naszej Gminy odbyły się zebrania sprawozdawcze. Jednostki OSP składały sprawozdania ze swojej działalności za rok 2017 oraz sprawozdania finansowe.
Przedstawiły projekty działalności i plany finansowe na rok bieżący oraz podejmowały stosowne uchwały.
Sprawozdania ze swojej działalności składały także Komisje Rewizyjne OSP.

Zarządy wszystkich 12 Jednostek OSP otrzymały absolutorium za miniony okres sprawozdawczy.

Na terenie Gminy Zamość funkcjonuje – 12 jednostek OSP, 2 jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, wszystkie są zarejestrowane w KRS oraz posiadają NIP i REGON.
Łącznie nasze szeregi zasila: 523 Druhów, w tym: 493 członków zwyczajnych – (w tym 437 mężczyzn i 56 kobiet) oraz – 5 członków wspierających i 25 honorowych.
Przy OSP Białowola istnieje Młodzieżowa Orkiestra Dęta licząca- 37 muzyków.
Członkinie OSP Płoskie tworzą wokalno- instrumentalny zespół artystyczny liczący 15 członkiń.
11 Jednostek OSP posiada Sztandar i prowadzi kroniki.
Przy wszystkich – 12 Jednostkach OSP istnieją Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze stanowiące 18 sekcji, w tym 12 chłopięcych i 6 dziewczęcych.
Liczba członków MDP – 196, w tym: 68 dziewcząt i 128 chłopców.

Na wyposażeniu jednostki OSP posiadają:
– 18 samochodów specjalnych pożarniczych w tym 4 ciężkie oraz 14 lekkich, z czego 14 pojazdy wyposażone jest w radiostacje samochodowe,
– 2 systemy selektywnego wywoływania
– 17 motopomp pożarniczych, 14 motopomp szlamowych, 2 pływające
– 8 pilarek do drewna, 2 pilarki do stali i betonu,
– 245 węży tłocznych, w tym: W-75- 103 szt., W-52- 142 szt.
– 35węży ssawnych,
– 8 aparatów nadciśnieniowych do ochrony dróg oddechowych,
– 2 zestawy ratownictwa technicznego,
– 2 zestawy do ratownictwa medycznego z tlenoterapią, 1 bez tlenoterapii,
– 2 kpl kombinezonów na szerszenie, 2 wentylatory oddymiające,
– 153 kpl ubrań koszarowych, 40 kpl ubrań specjalnych
– 75 par butów koszarowych, 103 par butów specjalnych pożarniczych
– 137 pasów bojowych, 119 toporków, 224 hełmów
– 477 kpl mundurów wyjściowych, 485 czapek, 453 koszule, 41 kurtek.

Stan wyszkolenia członków OSP na koniec 2017 roku przedstawia się następująco:
– 199 Strażaków posiada szkolenie strażaka ratownika, 24 ukończyło szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu, 39 z ratownictwa technicznego, 6 kierowanie ruchem drogowym, 18 ukończyło szkolenie z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, 2 z zakresu działań przeciwpowodziowych, 8 z zakresu lądowania pogotowia ratunkowego, 29 – dowódców i 18 naczelników.
W ubiegłym roku łącznie: 233 Strażaków Ratowników brało udział w 54 pożarach, 26 miejscowych zagrożeniach, 13 wypadkach drogowych, 1 wichurze, 1 podtopieniu, 11 innych zagrożeniach. We wszystkich zdarzeniach udział wzięło łącznie 263 Ratowników (niektórzy wyjeżdżali kilkakrotnie).

W zebraniach sprawozdawczych w naszych jednostkach OSP uczestniczyli min. Wójt Gminy Zamość, jednocześnie Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu Druh Ryszard Gliwiński, Honorowy Obywatel Gminy Zamość płk poż. Mieczysław Skiba, Komendant Miejski PSP w Zamościu bryg. Jacek Sobczyński, Dyrektorzy Szkół, Przedstawiciele Samorządów Lokalnych oraz inni goście zaproszeni przez Zarządy OSP.
Wszystkim członkom OSP i MDP dziękujemy za pracę w minionym okresie sprawozdawczym.
Członkom Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dziękujemy za uczestnictwo i pomoc w obsłudze zebrań.

Sekretarz ZOG ZOSP RP w Zamościu
Bożena Kozioł

Komendant Gminny ZOSP RP w Zamościu
Tomasz Bosiak

Prezes ZOG ZOSP w Zamościu
Piotr Koczułap