Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość

1235

Pytania (lipiec):

  • Podaj nazwę miejscowości na terenie której dnia 19 marca 1542 roku urodził się Jan Zamojski.
  • Na placu Szkolnym w miejscowości Białowola znajdują się dwa pomniki o jakich zdarzeniach przypominają?

Pytania (sierpień):

  • Podaj imię patrona neogotyckiej, ceglanej kapliczki znajdującej się w centrum miejscowości Mokre/li>
  • Na terenie gminy Zamość około 1 kilometra od trasy, którą prowadzi Ścieżka Rowerowa Gminy Zamość znajduje się rezerwat utworzony w 1990 roku chroniący roślinność torfowiskową podaj jego nazwę.


Pobierz kartę konkursową    Regulamin