Zajęcia w GOK-u

4452

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem
Wysokie 154, 22-400 Zamość, kom. 797 384 700, e-mail: gok@nullgminazamosc.pl, www.gok.gminazamosc.pl

Godziny pracy pracowników administracyjnych Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem w siedzibie – Wysokie 154, 22-400 Zamość: od poniedziałku do piątku: 9:00 – 17:00, tel. 797 384 700

Godziny prowadzenia zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, w siedzibie – Wysokie 154, 22-400 Zamość: Poniedziałek: 15:15 – 18:45, Wtorek: 13:45 – 18:30, Środa: 14:50 – 18:45, Czwartek: 13:45 – 18:30, Piątek: 13:45 – 18:30

Godziny zamknięcia obiektu: od poniedziałku do piątku: 19:00

Godziny pracy pracowników administracyjnych w budynku Urzędu Gminy Zamość:
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokoje: 24, 25, 26: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, tel. 84 627 00 83 lub 84 639 29 59

 

1
Zajęcia taneczne

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z siedzibą w Wysokiem serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach tanecznych orient, disco dance i hip hop. Celem organizacji zajęć jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, integrowanie młodzieży i dorosłych poprzez taniec oraz wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia odbywają się w 4 grupach wiekowych.

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu zatwierdzonego przez dyrektora:
14:30-15:15 zajęcia taneczne z przedszkolakami- Czwartek
16:00-17:00 zajęcia taneczne I-III HIP-HOP- Wtorek
17:00-18:00 zajęcia taneczne klas I-III DISCO-DANCE- Piątek
15:00-16:00 zajęcia taneczne klas IV-VI DISCO-DANCE- Wtorek
15:30-16:30 zajęcia taneczne klas IV-VI HIP-HOP- Czwartek
17:00-17:45 zajęcia taneczne dla dorosłych- Środa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na jego udział w zajęciach, zgoda na przetwarzanie danych osobowych celem organizacji zajęć oraz wykorzystanie wizerunku w celu promocji działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, a także akceptacja regulaminu.
Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio przed ich rozpoczęciem u instruktora zajęć tanecznych i ruchowych, w miejscu ich prowadzenia lub w sekretariacie w godzinach pracy pracowników administracyjnych.

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku: 9:00 – 17:00, tel. 797 384 700

Druk „Formularz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zajęciach podopiecznego, przetwarzanie danych osobowych celem organizacji zajęć oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika w celu promocji działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, a także akceptacja regulaminu” oraz pełna treść regulaminu są dostępne pod poniższym linkiem:

Regulamin i zgoda zajęć tanecznych

 

2
Zajęcia z języka angielskiego

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych i przystępnych zajęciach języka angielskiego. Uczestników zajęć obowiązuje Regulamin nieodpłatnych zajęć języka angielskiego oraz obowiązkowe zapisy na zajęcia.

Zajęcia będą odbywać się w następujące dni, przez kolejne 15 spotkań dla każdej grupy:
16:00-17:00 zajęcia z języka angielskiego kl. I-III- Piątek
15:00-16:00 zajęcia z języka angielskiego kl. IV-VI- Środa
16:00-17:00 zajęcia z języka angielskiego kl. gimnazjalno-licealnej- Środa
17:00-18:00 zajęcia z języka angielskiego dorośli- Piątek

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na jego udział w zajęciach, zgoda na przetwarzanie danych osobowych celem organizacji zajęć oraz wykorzystanie wizerunku w celu promocji działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, a także akceptacja regulaminu.
Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio przed ich rozpoczęciem u instruktora zajęć tanecznych i ruchowych, w miejscu ich prowadzenia lub w sekretariacie w godzinach pracy pracowników administracyjnych.

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku: 9:00 – 17:00, tel. 797 384 700

Druk „Formularz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zajęciach podopiecznego, przetwarzanie danych osobowych celem organizacji zajęć oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika w celu promocji działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, a także akceptacja regulaminu” oraz pełna treść regulaminu są dostępne pod poniższym linkiem:

Regulamin i zgoda język Angielski

 

3
Zajęcia teatralne

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych i przystępnych zajęciach Koła Teatralnego. Uczestników zajęć obowiązuje Regulamin nieodpłatnych zajęć teatralnych oraz obowiązkowe zapisy na zajęcia.

14:00-15:30 Koło Teatralne – Poniedziałek

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na jego udział w zajęciach, zgoda na przetwarzanie danych osobowych celem organizacji zajęć oraz wykorzystanie wizerunku w celu promocji działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, a także akceptacja regulaminu.
Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio przed ich rozpoczęciem u instruktora zajęć tanecznych i ruchowych, w miejscu ich prowadzenia lub w sekretariacie w godzinach pracy pracowników administracyjnych.

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku: 9:00 – 17:00, tel. 797 384 700

Druk „Formularz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zajęciach podopiecznego, przetwarzanie danych osobowych celem organizacji zajęć oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika w celu promocji działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, a także akceptacja regulaminu” oraz pełna treść regulaminu są dostępne pod poniższym linkiem:

Regulamin i zgoda Koła Teatralnego

 

4
Zajęcia plastyczne

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych i przystępnych zajęciach plastycznych. Uczestników zajęć obowiązuje Regulamin nieodpłatnych zajęć plastycznych oraz obowiązkowe zapisy na zajęcia.

15:30-16:30 zajęcia plastyczne dla przedszkolaków- Czwartek
15:30-17:30 zajęcia plastyczne ( prace konkursowe)- Poniedziałek
14:30-16:00 zajęcia plastyczne klas I-III- Wtorek
16:00-17:00 zajęcia plastyczne dla kl. IV-VI- Środa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na jego udział w zajęciach, zgoda na przetwarzanie danych osobowych celem organizacji zajęć oraz wykorzystanie wizerunku w celu promocji działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, a także akceptacja regulaminu.
Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio przed ich rozpoczęciem u instruktora zajęć tanecznych i ruchowych, w miejscu ich prowadzenia lub w sekretariacie w godzinach pracy pracowników administracyjnych.

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku: 9:00 – 17:00, tel. 797 384 700

Druk „Formularz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zajęciach podopiecznego, przetwarzanie danych osobowych celem organizacji zajęć oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika w celu promocji działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, a także akceptacja regulaminu” oraz pełna treść regulaminu są dostępne pod poniższym linkiem:

Regulamin i zgoda zajęć plastycznych

 

5
Klub Seniora

Zapraszamy chętne osoby – Mieszkańców gminy Zamość – na spotkania do naszego klubu. Celem zajęć będzie aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych.
W programie m.in.: internet od podstaw, język angielski od podstaw, prezentowanie pasji i wzajemna nauka, rękodzieło, wieczorki muzyczne, dyskusje, prezentacje. Uczestników obowiązuje Regulamin Klubu Seniora.

18:00-19:00- Klub Seniora – Środa

Regulamin i zgoda Klubu Seniora

 

6
Zajęcia ruchowe

Gmina Zamość serdecznie zaprasza chętne Mieszkanki Gminy Zamość do udziału w nieodpłatnych zajęciach aerobiku. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach ruchowych jest wypełnienie i przestrzeganie regulaminu zajęć oraz zameldowanie na terenie Gminy Zamość. Organizacją spotkań zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Harmonogram zajęć aerobiku dla Mieszkanek Gminy Zamość:

Poniedziałek:
Mokre, (Szkoła Podstawowa w Mokrem), godz. 18:30 – 19:30
Płoskie, (Zespół Szkół w Płoskiem – sala korekcyjna), godz. 20:00 – 21:00

Wtorek:
Wychody, (świetlica wiejska w Wychodach), godz. 17:45 – 18:45
Skokówka, (świetlica wiejska w Skokówce) godz. 18:00 – 19:00
Zawada, (Szkoła Podstawowa w Zawadzie – sala korekcyjna), godz. 19:15-20:15
Kalinowice, (Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach), godz. 19:30- 20:30

Środa:
Wysokie, (Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem), godz. 17:00 – 18:00
Szopinek, (świetlica wiejska w Szopinku), godz. 18:30 – 19:30
Łapiguz i Borowina Sitaniecka, (Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej), godz. 20:00 – 21:00

Czwartek:
Skaraszów i Wólka Wieprzecka, (świetlica wiejska w Skaraszowie), godz. 17:00 – 18:00
Lipsko, (remiza strażacka w Lipsku), godz. 18:30 – 19:30
Pniówek, (świetlica wiejska w Pniówku), godz. 20:00 – 21:00

Piątek:
Żdanów, (świetlica wiejska w Żdanowie), godz. 19:00-20:00
Sitaniec, (Zespół Szkół w Sitańcu – hala sportowa), godz. 19:30 – 20:30
Dodatkowo zapraszamy do GOKu na Wysokiem!

Poniedziałek:
17:00 – 18:00 Gimnastyka usprawniająca na mega-piłkach

Piątek:
18:00 – 19:00 Zajęcia na stepach z hantelkami „Step&TBC” GOK Wysokie

Zajęcia poprowadzi instruktor zajęć taneczno – ruchowych, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem – Edyta Zając.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin i zgoda zajęć aerobiku