Zajęcia ruchowe dla Mieszkańców Gminy Zamość

6032

Grafik zajęć ruchowo-tanecznych w sezonie styczeń – czerwiec 2019 r. w Gminie Zamość:

Poniedziałek:
17:00 – Wysokie GOK – STEP+TBC (instruktor Edyta Zając)
17:55 – Wysokie GOK – Stretching, zajęcia rozciągająco-relaksacyjne (instruktor Edyta Zając)
19:15 – Kalinowice – ZSPiP wejście z tyłu budynku w nowej części szkoły (instruktor Edyta Zając)
20:00 – Płoskie – hala sportowa w Szkole Podstawowej – (instruktor Agnieszka Tor)– start od 14.01.2019

Wtorek:
18:40 – Wychody – Świetlica Wiejska (instruktor Agnieszka Tor) – start od 08.01.2019
19:15 – Zawada – Szkoła Podstawowa (instruktor Agnieszka Tor) – start od 08.01.2019
20:00 – Mokre – Szkoła Podstawowa (instruktor Edyta Zając) – start od 05.02.2019

Środa:
17:00 – Wysokie GOK – Gimnastyka na mega piłkach (instruktor Edyta Zając)
18:00 – Skokówka – Świetlica Wiejska (instruktor Agnieszka Tor) – start od 06.02.2019
19:00 – Szopinek – Świetlica Wiejska (instruktor Edyta Zając)

Czwartek:
19:00 – Mokre – Szkoła Podstawowa (instruktor Edyta Zając) – start od 07.02.2019

Piątek:
19:00 – Bortatycze – Świetlica Wiejska (instruktor Edyta Zając) – zajęcia zawieszone do odwołania z powody niskiej frekwencji!
19:15 – Żdanów – Świetlica Wiejska (instruktor Agnieszka Tor) – start od 11.01.2019