Zajęcia ruchowe dla Mieszkańców Gminy Zamość

5044

Grafik zajęć ruchowo-tanecznych w sezonie wrzesień – grudzień 2018 r. w Gminie Zamość:

Poniedziałek:
17:30 – Wysokie GOK – STEP+TBC (instruktor Edyta Zając)
19:15 – Kalinowice – ZSPiP wejście z tyłu budynku w nowej części szkoły (instruktor Edyta Zając)
20:15 – Płoskie – Szkoła Podstawowa – salka korekcyjna (instruktor Agnieszka Tor)– start od 10.09.2018

Wtorek:

17:45 – Mokre – Szkoła Podstawowa (instruktor Edyta Zając)
17:45 – Wychody – Świetlica Wiejska (instruktor Agnieszka Tor)– start od 11.09.2018
19:15 – Skokówka – Świetlica Wiejska (instruktor Edyta Zając)
19:15 – Zawada – Szkoła Podstawowa (instruktor Agnieszka Tor)– start od 11.09.2018

Środa:

17:30 – Wysokie GOK – Gimnastyka na mega piłkach (instruktor Edyta Zając)
19:00 – Szopinek – Świetlica Wiejska (instruktor Edyta Zając)

Czwartek:

17:30 – Jatutów – Świetlica Wiejska (instruktor Edyta Zając)
19:00 – Pniówek – Świetlica Wiejska (instruktor Edyta Zając)

Piątek:

17:30 – Wysokie GOK – Aerobik Hula Hop (instruktor Edyta Zając)
18:30 – Wysokie GOK – Stretching, zajęcia rozciągająco-relaksacyjne (instruktor Edyta Zając)
19:00 – Żdanów – Świetlica Wiejska (instruktor Agnieszka Tor)– start od 14.09.2018
Zapraszamy!