Zajęcia ruchowe dla Mieszkańców Gminy Zamość

1126

Od września trwa sezon bezpłatnych zajęć ruchowo-tanecznych 2017/2018 w Gminie Zamość.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem i w wybranych miejscowościach odbywają się zajęcia ruchowe dla osób powyżej 16-go roku życia. Ponadto, od 6-go listopada ruszają poniedziałkowe zajęcia w Płoskiem.

Podajemy aktualny grafik zajęć ruchowo-tanecznych 2017/2018 w Gminie Zamość:

Poniedziałek:
17:30 – Wysokie GOK – Gimnastyka na mega piłkach (instruktor Edyta Zając)
19:15 – Kalinowice – ZSPiP wejście z tyłu budynku w nowej części szkoły (instruktor Edyta Zając)
20:15 – Płoskie – Szkoła Podstawowa – salka korekcyjna (instruktor Agnieszka Tor; zajęcia od 6 listopada)
Wtorek:
17:45 – Mokre – Szkoła Podstawowa (instruktor Edyta Zając)
17:45 – Wychody – Świetlica Wiejska (instruktor Agnieszka Tor; zajęcia od 3 października)
19:15 – Skokówka – Świetlica Wiejska (instruktor Edyta Zając)
19:15 – Zawada – Szkoła Podstawowa (instruktor Agnieszka Tor; zajęcia od 3 października)
Środa:
17:30 – Wysokie GOK – STEP+TBC (instruktor Edyta Zając)
19:00 – Szopinek – Świetlica Wiejska (instruktor Edyta Zając)
Czwartek:
18:00 – Lipsko – Świetlica Wiejska (instruktor Edyta Zając)
19:30 – Pniówek – Świetlica Wiejska (instruktor Edyta Zając)
Piątek:
17:30 – Wysokie GOK – Aerobik (instruktor Edyta Zając)
18:30 – Wysokie GOK – Stretching, zajęcia rozciągająco-relaksacyjne (instruktor Edyta Zając)
19:00 – Żdanów – Świetlica Wiejska (instruktor Agnieszka Tor; zajęcia od 6 października)

Serdecznie Zapraszamy!