X Jubileuszowy Rajd „Suseł 2018”

369

15 lipca 2018 r. po raz dziesiąty Ścieżką Rowerową Gminy Zamość przejedzie Rajd Rowerowy „Suseł 2018”. Organizatorem rajdu od pierwszej edycji jest Klub Honorowych Dawców Krwi „1520” przy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o. w Zamościu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Zamość, Ryszard Gliwiński.
Start rajdu będzie miał miejsce o godzinie 10:00 na parkingu przy świetlicy wiejskiej w Skokówce (ul. Targowa 32).
Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników do dnia 11.07.2018. Zapisy przyjmuje: Marian Budzyński – tel. 600 010 263, Zbigniew Pietrynko – tel. 503 005 411. Zapisanie się na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
Podczas rajdu rowerzyści przejadą dystans o długości 40,5 km i odwiedzą najpiękniejsze zakątki na Ścieżce Rowerowej Gminy Zamość. Na uczestników czekają również gry i zabawy zręcznościowe oraz konkurs o krwiodawstwie, Gminie Zamość i o Linii Hutniczej Szerokotorowej.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w rajdzie określa
REGULAMIN X JUBILEUSZOWEGO RAJDU ROWEROWEGO „SUSEŁ 2018”
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

GOK

Regulamin