Wyróżnienie dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pniówku

177

Rok 2018 jest dla nas szczególny, bo to właśnie teraz przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Staramy się wraz z naszymi uczniami uczcić to święto na różne sposoby. Chodzi m.in. o to, żeby dzieci poznawały dzieje naszej Ojczyzny i losy rodaków, którzy podejmowali różne działania, by przetrwała czas niewoli i odzyskała wolność. Jedną z form naszej aktywności był udział w konkursie „Lubelskie drogi do niepodległości” zorganizowanym przez Zespół Szkół Publicznych w Suścu. Musieliśmy wyłonić trzyosobowy zespół z klas IV-VII, który pod kierunkiem pani Alicji Mazur-Klimko oraz pana Mirosława Trześniowskiego miał przygotować gazetkę na temat najważniejszych miejsc, wydarzeń z najbliższej okolicy i ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatecznie w zespole tym znaleźli się Mateusz Szajba z kl. IV, Magdalena Pyś z kl. V oraz Radosław Kozłowski z kl. VI. Przy gromadzeniu materiałów mogli oni jednak liczyć na pomoc swoich koleżanek i kolegów. Zadanie bowiem nie było łatwe, gdyż Pniówek nie zapisał się jakoś szczególnie w wydarzeniach związanych z latami zaborów czy samym odzyskaniem niepodległości. Bliskość twierdzy Zamość sprawiała, że to tam miały miejsce najważniejsze wydarzenia związane z działalnością patriotyczną. Mimo tych trudności gazetka uczniów ze szkoły w Pniówku znalazła uznanie jury i pośród wielu szkół uczestniczących w konkursie, zdobyła wyróżnienie – za czytelną chronologię wydarzeń prowadzących do Niepodległości Polski. Rozstrzygnięcie odbyło się w Suścu 6 czerwca. Organizatorzy przygotowali tam kilka atrakcji. Najpierw obejrzeliśmy ciekawą część artystyczną w wykonaniu uczniów tutejszej szkoły, a po rozdaniu nagród i wyróżnień pojechaliśmy do Rebizant, gdzie złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą przekroczenie przez Józefa Piłsudskiego w 1901 r. granicy między zaborem rosyjskim a Galicją. Później przeszliśmy wzdłuż Tanwi, oglądając słynne tamtejsze szumy. Największą wartością jednak było to, że nasi uczniowie uczyli się wyszukiwać i korzystać z różnych źródeł informacji, redagować tekst z wykorzystaniem przypisów, a przede wszystkim zyskali wiedzę na temat wydarzeń związanych z najbliższą okolicą, które miały związek z walką o niepodległość naszej Ojczyzny.

Zobacz gazetkę

Mirosław Trześniowski