Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

343

Wójt Gminy Zamość informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 został wywieszony w dniu 27 listopada 2018 r., na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej nr 344/9 o powierzchni 0,0410 ha, położonej w miejscowości Siedliska.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92, pok. nr 31 lub pod nr tel. (084) 639-29-59 w. 51.