Wybory Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Zamość II kadencji (wyniki)

251

15 marca 2019 r. w dwunastu szkołach z terenu Gminy Zamość, które stanowiły jednocześnie okręgi wyborcze odbyły się wybory Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Zamość II kadencji na lata 2019-2021. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów w zorganizowanych w szkołach lokalach wyborczych pracowały powołane komisje, każda osoba posiadająca prawo wyborcze miała możliwość zagłosowania na wybranego kandydata. W wyniku głosowania tajnego wybrano nowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Zamość II kadencji lat 2019-2021. Mandat otrzymało 25 Radnych w tym czterech Radnych wybranych na ostatniej Sesji I kadencji.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Zamość II kadencji w latach 2019 – 2021:

Okręg Wyborczy nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej w Białowoli.
Radna Magdalena Adamczuk

Okręg Wyborczy nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej.
Radna Magdalena Zarek

Okręg Wyborczy nr 3 w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku.
Radny Adrian Sokoliński

Okręg Wyborczy nr 4 w Publicznej Szkole Podstawowej w Mokrem.
Radna Patrycja Malinowska

Okręg Wyborczy nr 5 w Publicznej Szkole Podstawowej w Pniówku.
Radny Artur Krępiński

Okręg Wyborczy nr 6 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej.
Radna Małgorzata Selech

Okręg Wyborczy nr 7 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie.
Radni: Patrycja Katarzyna Urbańska, Kamil Mateusz Dobromilski

Okręg Wyborczy nr 8 w Publicznej Szkole Podstawowej Kalinowicach.
Radni: Samanta Monika Najda, Nikodem Harczuk, Dawid Pysiewicz

Okręg Wyborczy nr 9 w Publicznej Szkole Podstawowej w Płoskiem.
Radni: Karol Ostasz, Jakub Kozar

Okręg Wyborczy nr 10 w Publicznej Szkole Podstawowej w Sitańcu.
Radni: Edyta Bochniarz, Oliwia Maria Gąska, Martyna Zuzanna Szaran

Okręg Wyborczy nr 11 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiem.
Radni: Kinga Rozalia Michel, Mateusz Bartnik

Okręg Wyborczy nr 12 w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdanowie.
Radni: Natalia Wojewódka, Kamila Pawlak, Bartłomiej Małecki

Radni wybrani na ostatniej sesji I kadencji z pośród Radnych ustępującej Rady:
Radni: Wiktoria Pakuła, Zuzanna Wojczuk, Oskar Adamiak, Bartłomiej Pikuziński.