Wnoszę o upublicznienie rejestru umów…

590

Szanowny Panie Wójcie, biorąc pod uwagę wielokrotnie deklarowaną przez Pana transparentność poczynań Urzędu Gminy wzorem Urzędu Miasta Zamość wnoszę o upublicznienie rejestru umów zawieranych przez gminę. Rejestr Umów obejmuje wydatki środków publicznych z zawartych umów i powinien być po zakończeniu każdego następnego miesiąca aktualizowany. Rejestr ten posłuży monitorowaniu wydawania publicznych pieniędzy przez władze samorządowe Gminy Zamość. Oczekuję na merytoryczną i oczywiście szybką odpowiedź.
Pozdrawiam
19.06.2017r.

Witam i dziękuję za kontakt.
Rejestr zawieranych przez Wójta Gminy Zamość umów jest udostępniany publicznie poprzez stronę internetową www.gminazamość.pl w SZYBKIE MENU zakładka „Biuletyn Informacji Publicznej” dalej z lewej strony zakładka „Informacja w urzędzie”, dalej w rozwinięciu zakładka „Rejestr umów”. Wykaz umów jest aktualizowany raz w miesiącu. Upubliczniane są również umowy zawierane przez Kierowników (Dyrektorów) Gminnych Jednostek Organizacyjnych. Te wykazy są również na stronie www.gminazamosc.pl w SZYBKIE MENU „Biuletyn Informacji Publicznej” dalej z lewej strony zakładka „Gmina Zamość”, dalej w rozwinięciu „Jednostki organizacyjne”. Wykazy zawieranych umów i wydawanych zarządzeń otrzymują Radni Rady Gminy raz w miesiącu z materiałami na sesję Rady. Gospodarka finansowa Gminy to problem trudny i złożony, ale nie ma w nim tajemnic.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
23.06.2017 r.