Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników oraz trenerów i działaczy

1150

Wójt Gminy Zamość informuje, że do 30 stycznia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz trenerów i działaczy.
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXVII/238/16 Rady Gminy Zamość z dnia 28 października 2016 r w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Zamość za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
1) klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową;właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy;
2) komisja Rady Gminy Zamość właściwa do spraw sportu;
3) komórka organizacyjna Gminy Zamość właściwa do spraw sportu;
4) zawodnik lub jego opiekun prawny.

Wymagane dokumenty: