Wielki Konkurs „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2018”

283

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość serdecznie zaprasza do udziału w Wielkim Konkursie „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2018”. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński.

Uczestnicy – mieszkańcy Gminy Zamość lub osoby uczęszczające do szkół (placówek oświatowych) zlokalizowanych na jej terenie zgłaszają swój udział w jednej z sześciu kategorii wiekowych:
I. dzieci w wieku do 5 lat oraz klasa 0 szkoły podstawowej,
II. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
III. uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej,
IV. uczniowie gimnazjów i szkół średnich,
V. „open” – osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia),
VI. rodzinna – kartkę wykonuje i zgłasza wspólnie jedna rodzina.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt wielkanocnej kartki świątecznej zainspirowanej krajobrazem, architekturą, historią bądź kulturą mieszkańców Gminy Zamość, przedstawiającej miejsce lub element związany z Gminą Zamość.
Spośród zgłoszonych prac zostanie wyłonionych pięć, które staną się oficjalnymi pocztówkami Gminy Zamość wysyłanymi z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość.

Prace należy dostarczyć do dnia 2 marca 2018 r. (piątek) do godz. 15:30 do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (Wysokie 154, 22-400 Zamość) lub do jego siedziby administracyjnej mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój nr 26.

Szczegóły konkursu określa regulamin WIELKIEGO KONKURSU „KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2018” zamieszczony poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.