W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

122

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie święto państwowe obchodzone
1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, stawiających opór wobec sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. i 50. XX wieku. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Lipsku odbyła się uroczysta akademia poświęcona bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym. Uczniowie klasy VIII  przedstawili młodszym kolegom i koleżankom historię tego święta, a także w krótkich scenach postaci bohaterów tamtych lat: rotmistrza Witolda Pileckiego,
generała Augusta Emila Fieldorfa, majora Hieronima Dekutowskiego, Danutę Siedzikównę. Występ uczniów wzbogaciły filmy, prezentacje multimedialne, zdjęcia archiwalne oraz pieśni. W ten sposób złożono hołd tysiącom Polaków i Polek, którzy byli ścigani, chwytani, prześladowani, więzieni i mordowani przez władze komunistyczne. Wielu z nich zostało pochowanych w bezimiennych mogiłach.

Program akademii odsłaniał jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej pomijanych
i zakłamywanych wydarzeń w XX-wiecznej historii naszej Ojczyzny. Żołnierze Wyklęci, zwani także niezłomnymi, nie złożyli broni po 1945 roku, prowadzili nierówną walkę z nową sowiecką okupacją i komunistyczną władzą tzw. Polski Ludowej. Wrogami nowego porządku stawali się żołnierze i działacze Polskiego Państwa Podziemnego. Komuniści nie tylko skazywali na śmierć zasłużonych Polski Niepodległej, ale chcieli wymazać ich z pamięci Polaków.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – to święto niezłomnych bohaterów, którzy wysoko wyznaczyli miarę wierności Ojczyźnie.

Zespół  redakcyjny SP w Lipsku