Udział w akcjach pożarniczo – ratowniczych Strażaków OSP Gminy Zamość w III kwartale 2018 r.

337

OSP Białowola:
– 2 pożary,
-11 innych zdarzeń (3 zerwane dachy, 1 zabezpieczenie butli gazowych w czasie burzy,2 x usuwanie drzew, 5 x usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych (4 zdarzenia w Mieście Zamościu)
W akcjach wzięło udział 14 ratowników ( niektórzy wyjeżdżali kilkakrotnie).

OSP Bortatycze:
– 2 pożary,
– 4 inne zdarzenia ( 3x usuwanie drzew z jezdni, 1 zerwany dach w Mieście Zamościu)
W akcjach wzięło udział- 11 ratowników (niektórzy wyjeżdżali kilkakrotnie.

OSP Mokre:
– 7 pożary (w tym 1 w Mieście Zamościu)
– 3 wypadki drogowe ( w tym 1 w Mieście Zamościu),
– 2 inne zdarzenia (zerwane dachy)
W akcjach wzięło 15 ratowników (niektórzy wyjeżdżali kilkakrotnie).

Sporządzono na podstawie złożonych potwierdzeń udziału w zdarzeniach, zadysponowanych i potwierdzonych przez MSK PSP w Zamościu.

Komendant Gminny OSP
Tomasz Bosiak