Czy w tym roku będą dopłaty do wymiany pieców na ekologiczne?

1346

Mam takie pytanie, czy w tym roku będą dopłaty do wymiany pieców na ekologiczne. Czy o dopłatę mogą się starać tylko mieszkańcy miasta Zamość, czy z poza miasta Zamość np. Skokówka poza terenem Zamościa gmina Zamość też mogą się starać o dofinansowanie. Kiedy jest termin składania wniosków.
01.01.2018r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Gmina Zamość w 2018 roku nie będzie realizowała programu dopłat do wymiany kotłów grzewczych. Dlaczego?. W skrócie – potrzeba taka nie wynika z żadnych opracowań i programów (poniżej),
oraz ograniczone możliwości finansowe budżetu gminnego. Mieszkańcy 35 Sołectw Gminy oczekują realizacji zadań publicznych – budowy dróg i chodników (także w Skokówce), wodociągów,
sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego, itd. Potwierdziły to zebrania wiejskie jakie maiły miejsce w sierpniu i wrześniu ubiegłego roku.
W 2018 roku realizować będzie duże projekty „unijne”, które wymagają dużego wkładu własnego budżetu Gminy. Realizujemy między innymi dwa zadania których celem jest zakup i montaż kolektorów słonecznych
– dotyczą one 1285 nieruchomości Mieszkańców Gminy. Na realizację tych projektów mamy unijne dofinansowanie, ale są one także w znacznej części finansowane ze środków własnych budżetu Gminy.
Nie ma natomiast dla Gminy Zamość zewnętrznych programów finansowania wymiany kotłów c.o. Mam oczywiście na myśli dotacje, a nie pożyczki które trzeba spłacać.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ma program dedykowany dla indywidualnych właścicieli nieruchomości. Szczegóły na www.wfos.lublin.pl

Program dopłat do wymiany kotłów realizuje Miasto Zamość. Dotyczy on wyłącznie nieruchomości położonych w Mieście. W tym przypadku jest to skutek oceny jakości powietrza dla województwa lubelskiego, wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Ocena ta wykazała, że w dwóch strefach województwa zostały przekroczone dopuszczalne poziomy stężeń 24-godzinnych pyłu PM10.

Są nimi: obejmująca miasto Lublin Aglomeracja Lubelska oraz – utworzona zgodnie z wymogami ustawy – strefa lubelska, która obejmuje cały pozostały teren województwa.

Obszarami przekroczeń są w niej miasta: Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Puławy i Radzyń Podlaski.

Miasto Zamość ma wskazane działania naprawcze w przyjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego “Programie ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”, w tym m.in.

  • “Stworzenie systemu dofinansowania wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne – opracowanie systemu i zapewnienie środków
  • “Modernizacja ogrzewania węglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany kotłów w budynkach osób fizycznych

Program ten nie dotyczy Gminy Zamość.

Pozdrawiam, życząc w Nowym 2018 roku wszelkiego dobra i tego wszystkiego co przynosi szczęście, radość i satysfakcję.

Ryszard Gliwiński
6.01.2018 r.