Trwa nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu!

87

Informujemy, że nadal prowadzony jest II nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji zakończy się w dniu 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość w pok. 29, tel.84/639 23 64 w. 29 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Zamość, ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok po kroku oraz ze strony gminy Zamość

Aktualnie nie wiadomo czy będzie przeprowadzony kolejny nabór wniosków. W związku z tym wszystkich zainteresowanych usuwaniem eternitu w 2019 r. prosimy o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym podanym wyżej terminie !