Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lipsku

118

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2018/2019 to wspaniała okazja do refleksji
i podsumowań. Uczniowie naszej szkoły wykazują się wysokim poziomem wiedzy
i umiejętnościami zarówno w konkursach przedmiotowych, jak i artystycznych, zdobywając liczne nagrody, wyróżnienia i tytuły finalistów oraz laureatów.
Martyna Sierkowska z klasy 8 została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego „Moja Niepodległa za 20 lat”, który został zorganizowany przez Centrum Edukacji Ego Partum. Łącznie wyróżniono 106 spośród ok. 400 nadesłanych prac. Celem konkursu było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rozwijanie talentów pisarskich młodzieży, wyobraźni i twórczego działania. Opowiadanie Martyny „Sen o Polsce” oraz prace osób wyróżnionych zostały opublikowane w książce „Moja Niepodległa za 20 lat”.
W V Międzygminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej I miejsce zajął zespół wokalny: Maja Kudyk (kl.7), Kornelia Galardziak (kl.8) i Martyna Sierkowska (kl.8). Organizatorem wydarzenia było Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych oraz współorganizatorem – Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu.
Celem konkursu była aktywizacja młodzieży i dorosłych do pielęgnowania i kultywowania pieśni patriotycznych, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń oraz integracja zespołów śpiewaczych i międzypokoleniowych.
W Ogólnopolskim Teście Ortograficznym organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej z tytułem „Mistrza Ortografii” III miejsce zajął Patryk Sierkowski (kl.5) oraz V Maja Kudyk (kl.7), natomiast wyróżnienia z tytułem „Eksperta Ortografii” otrzymali: Mateusz Detko (kl.8), Bartosz Łyś (kl.5) oraz Paulina Łapa (kl.4).
Do jesiennej edycji z całej Polski na poziomie A (klasy 4-6) przystąpiło 541 uczestników, na poziomie B (klasy 7, 8 i 3 gimnazjum) 1950 uczniów.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej wyróżnienia otrzymali: Bartosz Łyś (kl.5)
i Michał Detko (kl.6). Celem olimpiady była popularyzacja oraz poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.
W tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z matematyki Pionier 2018 uczeń – Mateusz Detko (kl.8) otrzymał wyróżnienie. Z całej Polski przystąpiło 273 uczniów klas 8.
Z kolei w XI edycji konkursu plastycznego pt. “Bezpieczni na drodze” wyróżnienia otrzymali: Bartosz Łyś (kl.5), Adrian Sokoliński (kl.7) i Paulina Łapa (kl.4). W konkursie uczestniczyło ponad 100 szkół podstawowych z powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i biłgorajskiego. Autorzy prac plastycznych otrzymali nagrody ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu.
Celem konkursu było przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i rowerzysty. Najciekawsze prace plastyczne ozdobiły kalendarz WORD Zamość na 2019 rok.
Kolejne sukcesy – wyróżnienia należą do Karoliny Sokolińskiej ( kl.2), Agaty Łapy (kl.4)
i Oliwii Guziak (z oddziału przedszkolnego), które brały udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym “Moje małe ZOO”, organizowany przez Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu. Nadesłano 694 prac z 46 szkół i innych placówek edukacyjnych.
Uczestnikom konkursów składamy serdeczne gratulacje i życzymy rozwijania talentów.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku