Referaty Urzędu Gminy Zamość

 • Referat Społeczno-Administracyjny
  Kierownik: Elżbieta Sobulska, tel. wew. 34.
 • Referat Budżetu i Finansów
  Kierownik: Maria Zajączkowska, tel. wew. 42.
 • Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
  Kierownik: Jan Mazur, tel. wew. 30.
 • Referat Rozwoju Gminy
  Kierownik: Agnieszka Cholewińska, tel. wew. 46.
 • Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
  Kierownik: Mirosław Jakóbczak, tel. wew. 67.
 • Referat Podatków
  Teresa Rycąbel, tel. wew. 57.
 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Jerzy Sobczuk, tel. wew. 39.